رفتن به محتوای اصلی
کتاب‌های گوناگون
خاطرات سیاسی دکتر انور خامه‌ای تابستان 1372
خاطرات سیدمحمدعلی جمالزاده 1378
خاطرات شاپور بختیار نخست وزیر ایران (1357)، حبیب لاجوردی 1375
خاطرات عزت شاهی، به همت: محسن کاظمی آذر 1384
خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول، ویلهلم لیتن 1368
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه، جلد اول تابستان 1371
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه، جلد دوم تابستان 1371
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
خاطرات منصور رفیع‌زاده، آخرین رئیس شعبه ساواک در امریکا، ترجمه اصغر گرشاسبی تابستان 1376
خاطرات مهاجرت، از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتۀ ملیون برلین، عبدالحسین شیبانی وحیدالملک بهار 1378
خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیراحمدی، به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد اردیبهشت 1373
خاطرات و سفرنامه مسیو ب. نیکیتین قنسول سابق روس در ایران 05 اردیبهشت 1356
خاطرات و سفرنامۀ ژنرال آیرونساید در ایران، به ضمیمۀ اسناد و مکاتبات سیاسی وزارت خارجه انگلستان، ترجمه بهروز قزوینی 1361
خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی، بهرام افراسیابی پاییز 1366
خاطرات یک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی، دکتر رضا غفاری تیر 1378
خاطرات یک نخست‌وزیر (دکتر احمد متین‌دفتری)، دکتر باقر عاقلی پاییز 1371
خانه دایی یوسف، وقایعی تکان دهنده از مهاجرت فداییان اکثریت به شوروی، اتابک فتح‌الله‌زاده، به کوشش: علی دهباشی 1381
خدمات فناناپذیر مائو تسه دون، باب آواکیان
خراسان عصیانی و محمدتقی خان پسیان (1921 – 1300)، جعفر مجیری 1353
خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران، ناریا شهریور 1359
خطر فاشیسم و تئوفاشیسم، زارودوف
داد بی‌داد، جلد اول، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه تایپی اسفند 1381
داد بی‌داد، جلد اول، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ سوم، نسخه چاپی 1384
داد بی‌داد، جلد دوم، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه تایپی خرداد 1383
داد بی‌داد، جلد دوم، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه چاپی خرداد 1383
دارکوب باران خورده، نقدی بر آثار منصور یاقوتی، اسد پیرانفر آذر 1355
داستانهایی از آلبانی خرداد 1358
دانشگاه تهران، تظاهرات علیه انقلاب فرهنگی بهار 1359
دخالت نظامی ایران در عمان، جبهه خلق برای آزادی عمان و خلیج عربی اردیبهشت 1353
در آستانه انقلاب اسلامی (اسنادی از واپسین سالهای حکومت پهلوی)، به کوشش: جلال فرهمند 1384
در آستانۀ فصل سرخ، غلامحسین طوسی 1358
در خصلت نمائی رمانتیسیسم اقتصادی، و. ا. لنین
در دفاع از جنبش ضداختناق، نامه‌ای سرگشاده به کمیته از زندان تا تبعید از سوی گروهی از کوشندگان کمیته ضداختناق در ایران (کاری) خرداد 1357
در دفاع از کمیته ضداختناق در ایران (کاری) خرداد 1357
در کنفرانس برلین چه گذشت؟، مجموعه‌ای از: اسناد، اطلاعیه‌ها، گزارشات، سخنرانی‌ها و... اردیبهشت 1379
درباره اصول و موازین زندگی درون سازمانی دی 1365
درباره برخی از مسایل مربوط به دشمن اصلی مردم ایران، جمشید آریانپور آبان 1364
درباره دفاع از میهن سوسیالیستی، لنین
درباره رهایی زنان، و. ا. لنین آذر 1392
درباره فلسطین، از مقاومت تا پیروزی، ترجمه ک – دیلمانی شهریور 1358
درباره لنین، ی. استالین
درباره ماهیت ادغام دین و سیاست، جمشید آریانپور بهمن 1363
درباره محاکمات سیاسی - 1331، ا. مانی 1331
درباره مناسبات اکثریت و اقلیت، ئلادیمیر ایلیج لنین بهار 1359
درباره هسته‌های کارگری تیر 1358
دربارۀ کار خانگی و مقام ثانوی زن، رؤیا خسروی پاییز 1358
درد دل بچه‌ها، 1- کرمانشان، معصومعلی صیدی بهار 1359
درسهائی از اعتصابات و مبارزات کارگری و وظایف انترناسیونالیستی، صدای انترناسیونالیستی
درسهای فراموش شده از عمل کرد پارلمانتاریسم و بدیل شوراها!، ع. بینالودی تیر 1380
درسی از یک تجربه تلخ، متن مصاحبه مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی چند تن از فریب‌خوردگان