رفتن به محتوای اصلی
قانون اساسی: طرح‌ها

در این بخش پیشنهادها برای نوشتن قانون اساسی جمع‌آوری شده‌اند.

برای مقایسه، قانون اساسی مشروطه، سال های 1285، 1286، 1334 و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی و کتاب ولایت فقیه: حکومت اسلامی، روح‌الله خمینی نیز به مجموعه افزوده شده است.

در مورد "طرح قانون اساسی انتقالی منتسب به محمدرضا شجریان و همراهان" لازم به توضیح است که خانواده آقای شجریان و وکیل آنها از وجود این طرح و شرکت ایشان در تدوین آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

 

19 اسفند 1399

حقوق پنج‌گانه، ابوالحسن بنی‌صدر تیر 1397
روش زیست اجتماعی، قانون اساسی جمهوری، ساگنیان 1387
روش زیست اجتماعی، قانون اساسی پادشاهی، ساگنیان 1387
طرح قانون اساسی انتقالی، منتسب به محمدرضا شجریان و همراهان 1399
طرح پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران تیر 1381
طرحی برای فردا، پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی ایران، اصلاحیه دوازدهم، انجمن ایران نو 1399
قانون اساسی جمهوری اسلامی 1358
قانون اساسی جمهوری ایران، دکتر حسن نایب‌هاشم 1399
قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیشنویس پیشنهادی)، حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) بهمن 1397
قانون اساسی جمهوری سکولار دموکراتیک ایران آینده، نیره انصاری 03 تیر 1397
قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران «آیین فرمانروایی رایستانی ایران»، نصر احمدی 1390
قانون اساسی مشروطه 1285 13 مرداد 1285
قانون اساسی مشروطه 1334 1334
قانون اساسی پیشنهادی ایران، حقوق بنیادین مردم ایران، اندیشگاه ملی ایرانیان تیر 1387
قانون اساسی پیشنهادی حزب پان ایرانیست بهمن 1397
متمم قانون اساسی مشروطه 1286 13 مهر 1286
منشور آزادی ایرانیان، پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی ایران، فخرآور 1397
نظام پیشنهادی برای آینده ایران، طرح پیشنهادی مجامع اسلامی ایرانیان 12 اردیبهشت 1382
ولایت فقیه: حکومت اسلامی، روح‌الله خمینی، چاپ نهم 1349
پیش به سوی قانون اساسی نوین ایران، حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران دی 1388
پیش نویس قانون اساسی جمهوری مشروطه ایران، سازمان پارس و شورای براندازی 19 آبان 1383
پیش نویس قانون اساسی موقت کشور ایران، کاوه جویا 27 اردیبهشت 1393
پیشنهاد پیش نویس قانون اساسی، امیرحسین جهانشاهی 1390
پیش‌نویس قانون اساسی ایران، یاشار پارسا 21 تیر 1396
پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران، کنگره ملی ایرانیان