رفتن به محتوای اصلی
سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
22 بهمن، شماره 2، نشریه کارکنان مبارز رادیو تلویزیون 10 اسفند 1359
از آرمانی که می‌جوشد...، یادنامه شهدای مجاهدین م. ل و سازمان پیکار، ویراست دوم، با تصحیحات و افزوده‌ها شهریور 1402
از فیضیه تا پیکار...، خاطرات و نوشته‌ها، تراب حق‌شناس شهریور 1400
اشغال کارخانه صنعتی جنرال توسط کارگران مبارز 30 بهمن 1357
اطلاعیه در مورد توطئۀ دستگیری رفیق محسن فاضل 27 اسفند 1359
اعدام تقی شهرام
انتشار بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان و انعکاس آن در خارج از کشور، سازمان مجاهدین خلق ایران (م. ل.) 1354
انحطاط، فساد و ازهم‌گسیختگی همه‌جانبه در کشورها و احزابی که تحت حاکمیت رویزیونیستها هستند
بداستان زندگی من گوش کنید، لیلا زمردیان
برخی از اعلامیه‌های بخش مارکسیستی سازمان مجاهدین خلق ایران آذر 1357
به خانواده گرامی رفیق تقی شهرام 05 مرداد 1359
بیاد شهدای خلق ترکمن، دانشجویان و دانش آموزان هوادار "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر"
بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران جلد 1 مهر 1354
تحلیل مختصری از انفجار خانه پایگاهی خیابان شیخ هادی و انفجار بمب در دست رفیق محمد ابراهیم جوهری، بهرام آرام
تحلیلی بر: تغییر و تحولات درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (54-1352) فروردین 1358
تقویم 1359، بمناسبت 22 بهمن نخستین سالگر قیام مسلحانه خلقهای قهرمان ایران 22 بهمن 1358
تقویم 1360
حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگ زده، کلریکالیسم و سرمایه داری دولتی، مجید نفیسی، نسخه خطی 1359
حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگ زده، کلریکالیسم و سرمایه داری دولتی، مجید نفیسی، نسخه چاپی 1359
خط 3 کوششی در جهت ایجاد راهی مستقل، بهزاد م. دی 1381
خطاب به آقای مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت درباره توقیف "کارگر، به پیش" 16 اسفند 1357
در آستانه هفتمین سال جنگ ایران و عراق، دانشجویان ایرانی در فرانسه، هوادار سابق سازمان پیکار 31 شهریور 1365
در ترکمن صحرا چه گذشت؟ 19 فروردین 1358
دولت موقت انقلابی چیست و مردم از آن چه میخواهند؟ 02 فروردین 1358
رساله تحلیلی ما، 1361 25 تیر 1361
ریشه های اقتصادی – سیاسی بحران مسکن، سازمان مجاهدین خلق ایران 23 مهر 1357
زنده‌نامان پیکارگر، اسامی، تصاویر و مشخصات 542 تن از کشته‌شدگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر 13 شهریور 1402
زندگینامه کمونیست جانباخته حسن منصوری، کادر و مسئول سازمان پیکار در اورمیه
سازش ناپذیر تا آخرین قطره خوان 02 مرداد 1359
سه بیانیه از سازمان مجاهدین خلق درباره: اعدام انقلابی رئیس کمیته مشترک ساواک و شهربانی سرتیپ جنایتکار رضا زندی پور، اجرای حکم انقلابی اعدام مستشاران امریکائی، عمل ناموفق اعدام دیپلمات امریکایی 20 تیر 1354
ظهور امپریالیسم ایران در منطقه و تحلیلی بر روابط ایران و عراق، چاپ سوم اردیبهشت 1355
فرار از زندان، اوضاع سیاسی ایران و مبارزه مسلحانه، مصاحبه با محمدتقی شهرام (1353)، اندیشه و پیکار آبان 1395
قانون کار انقلابی، ضمیمه کارگر، به پیش تیر 1358
لنین، استالین: درباه‌ی مطبوعات کمونیستی، دانشجویان و دانش‌آموزان هوادار "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر"
لیست شهدای 1351 تا 1357
مأموریت مصادره یک ماشین، ضعیف‌ترین حلقه طرح اعدام انقلابی سه جاسوس آمریکائی
مبارزات دهقانی در ارومیه، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر اردیبهشت 1358
مبارزات زحمتکشان خارج از محدوده، 1356 اردیبهشت 1359
مبارزه ایدئولوژیک یا تحریف حقایق، دانشجویان مبارز طرفدار آزادی طبقه کارگر 27 اسفند 1357
محمدتقی شهرام، دفترهای زندان، یادداشتها و تأملات در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، اندیشه و پیکار بهمن 1390
موضع ما درباره انتخابات مجلس شورای ملی
نامه تقی شهرام از زندان 1، تقی شهرام 01 فروردین 1359
نامه تقی شهرام از زندان 2، تقی شهرام
نامه سرگشاده سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر به امام خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران 24 فروردین 1358
نامه والدین تقی شهرام به سازمان مجاهدین خلق ایران 10 آذر 1358
نبرد بلوچ، شماره 39، ضمیمه 16 شهریور 1359
پرچم مبارزۀ ایدئولوژیک را برافراشته‌تر سازیم
پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به دانشجویان مبارز خارج از کشور، دی 1356 (بازنشر) دی 1356
پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به دانشجویان مبارز خارج از کشور، سال 1356 و پاسخ به اتحادیه دانشجویان ایرانی در آمریکا، متن اصلی دی 1356
پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به کلیه نیروهای انقلابی میهن، سال 1356 اسفند 1356