رفتن به محتوای اصلی
14 اسفند سالگرد درگذشت مصدق بزرگ پیشوای نهضت ملی ایران زمین 13 اسفند 1383
14 مرداد سالگرد انقلاب مشروطه 13 مرداد 1383
15 شهریور روز بنیاد خجسته باد 15 شهریور 1383
16 آذر روز دانشجو 16 آذر 1383
18 تیر، یاد آور یورش ددمنشانه چماقداران حکومتی به خوابگاه دانشجویان است 12 تیر 1383
19 بهمن، شماره 17 15 فروردین 1383
19 بهمن، شماره 18 15 اردیبهشت 1383
19 بهمن، شماره 19 15 خرداد 1383
19 بهمن، شماره 20 15 تیر 1383
19 بهمن، شماره 21 15 مرداد 1383
19 بهمن، شماره 22 15 شهریور 1383
19 بهمن، شماره 23 15 مهر 1383
19 بهمن، شماره 24 15 آبان 1383
19 بهمن، شماره 25 15 آذر 1383
19 بهمن، شماره 26 15 دی 1383
19 بهمن، شماره 27 15 بهمن 1383
19 بهمن، شماره 28 15 اسفند 1383
29 اردیبهشت سالروز تولد دکتر مصدق، بزرگ مرد تاریخ ایران زمین 28 اردیبهشت 1383
29 خرداد، روز خلع ید از استعمار، روز کارگران ایران 29 خرداد 1383
4 آیدی مغان دشتینین ایشچیله رینین حقوقی وریلمییب! آبان 1383
5مین کارگر، اورمیه شهرینده، بیر بویوک توپلانتیا ال ویردیلار! 23 خرداد 1383
آذربایجان ایشچیلری کارخانالار ین داغیلماسینین قاباغیندا مسئول دیلار! 17 خرداد 1383
آرش، پرویز قلیچ‌خانی، شماره 89 مهر 1383
آرش، پرویز قلیچ‌خانی، شماره 90 اسفند 1383
اتحاد کار، شماره 117 فروردین 1383