رفتن به محتوای اصلی
نشریه کار شماره 1 تا 60

3 شماره نشریه کار: "فوق‌العاده، ویژه وقایع اخیر ترکمن صحرا"، "فوق‌العاده 2، ویژه وقایع اخیر ترکمن صحرا" و " ویژه‌نامه به یاد حماسه شهادت رفقا مختوم، توماج، واحدی و جرجانی" را مدیون آقای پیمان وهاب‌زاده هستم که آنها را در اختیارم قرار دادند.