سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

پیوند به سایت اصلی

39 سال پس از آن شامگاه تلخ، گروه کار تبلیغات سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
31 خرداد 1391 آسیب شناسی تشکیلات مخفی
تیر 1366 آموزش شبیه‌سازی، مهرسازی
اسفند 1366 آموزشهایی از ساختمان حزب شماره 2
14 اردیبهشت 1368 از دمکراسی، انضباط و وحدت سازمان تا به آخر پاسداری کنیم، صادق (فرخ نگهدار)
از رنج و رزم زنان ایران، رقیه دانشگری
02 آبان 1363 اسناد پلنوم مهر ماه 1363 کمیته مرکزی، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
مهر 1364 اسناد پلنوم وسیع فروردین 1365
فروردین 1366 اسناد جنبش کارگری و کمونیستی – 1، گزارش میخاییل گارباچف به پلنوم 27 ژانویه 1987 کمیته مرکزی پیرامون نوسازی و سیاست حزب در مورد کادرها
اسفند 1359 اعلامیه گردهمایی نمایندگان احزاب کمونیست و کارگری کشورهای سوسیالیستی و بیانیه صلح 1957
انشعاب در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، یک گام به پیش یا یک گام به پس، مهدی ن.
آبان 1359 انقلاب اکتبر و انقلاب ویتنام، له‌دوان – ترون‌شین
تیر 1360 انقلاب و سوسیالیسم، شماره 3
پاییز 1382 برگی از تاریخ انقلاب، انشعاب اقلیت – اکثریت، مصاحبه با امیر ممبینی، توکل، کاروان، رسول، آزاد، حیدر، قربانعلی عبدالرحیم‌پور، مصطفی مدنی، فرخ نگهدار
آبان 1368 برنامه نوین در راستای سازماندهی جنبش ملی-دمکراتیک، فرج ممبینی (امیر)
10 آبان 1362 بولتن تحلیل رویدادهای ایران و جهان، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، 10 آبان 1362
دی 1367 بیانۀ انشعاب از سازمان اکثریت همراه با پلاتفرم ایدئولوژیک – سیاسی ما، دی‌ماه 67
20 اسفند 1369 بیانیه کارکنان رادیو ضدانقلابی زحمتکشان درباره پایان کار و فعالیت‌های این رادیو، مرکز اسناد
آبان 1360 بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت، آبان 1360
اردیبهشت 1364 بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت، اردیبهشت 1364
07 فروردین 1387 پاسخ به نامه جمعی از مادران و خانواده ها
26 فروردین 1369 پیرامون برخی مسائل خط مشی، برنامه و اساسنامه، فرخ نگهدار
آذر 1366 پیش‌نویس طرح برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، برای بررسی در کمیسیون برنامه
13 خرداد 1360 تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران
مهر 1365 تاکتیک نفوذ پلیس و راه های مقابله با آن
20 تیر 1362 تحلیل لحظه و راه برون‌رفت از بحران کنونی
اردیبهشت 1361 تحلیلی از حقوق صنفی و شورائی کارگران و زحمتکشان در جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت چهارمین سال روز اول ماه مه (11 اردیبهشت 1361) پس از پیروزی انقلاب
توضیحی پیرامون بازنویسی و اصلاح اساسنامه
آبان 1361 جنبش‌های رهائی‌بخش ملی در عصر ما و مسئله انتخاب راه رشد
18 بهمن 1361 جهارمین سال پیروزی انقلاب، فرخ نگهدار
چگونه می‌توان وابستگی اقتصادی را از میان برد
اردیبهشت 1362 حکم تاریخ به پیش می‌رود
درباره قانون کار
20 بهمن 1359 دربارۀ مسأله مرزبندی در جنبش کمونیستی و وظایف ما
زمستان 1362 دفترهای هنر و ادبیات – 5، هواداران سازمان فدائیان خلق ایران در خارج از کشور
اسفند 1364 زنان ایران در اسارت رژیم قرون وسطایی
مرداد 1362 سخنی با مسلمانان مبارز و انقلابی
تیر 1361 سیمای حقیقی وحدت ستیزان، پیرامون اقدام توطئه‌گرانه کشتگر-هلیل‌رودی
بهمن 1363 شکنجه و کشتار میهن‌پرستان در جمهوری اسلامی
مرداد 1359 شورای بیکاران در سن پطرزبورگ "1906"، سرگئی مالی شف
مرداد 1359 علم انقلاب لنین و روانشناسی اجتماعی، جلد اول، ب. پورشنف
31 خرداد 1389 قرار کنگره یازدهم در مورد قتلهای درون سازمانی
بهمن 1363 کارگران ایران پیشتاز جنبش توده‌ای
اردیبهشت 1371 کتاب کنگره، اسناد، مباحثات و طرح‌های پیشنهادی در نخستین کنگره سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت
آذر 1359 کمینترن و جبهه متحد ملی ضد ژاپنی در چین (1943-1935)، ک. و. کوکوشکین
خرداد 1366 کنترل ارتباطهای تلفنی و نامه ها و راه های مقابله با آن
مرداد 1369 کنگره‌های سازمان فداییان خلق ایران اکثریت، کنگره‌های 1 تا 9
01 تیر 1367 گزارش کمیسیون برنامه
21 آذر 1360 گزارشی پیرامون توطئه نفاق افکنانه کشتگر - هلیل رودی، نسخه تایپی
21 آذر 1360 گزارشی پیرامون توطئه نفاق افکنانه کشتگر - هلیل رودی، نسخه چاپی