رفتن به محتوای اصلی
کتاب‌های گوناگون – حرف س – ش – ص – ض – ط - ظ
سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه 1377
سازمان مجاهدین خلق ایران (1344 – 1357)، محسن نجات‌حسینی
ساعدی به روایت ساعدی، چشم‌انداز
ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی 1385
سالهای پر آشوب، پژوهشی در تاریخ معاصر ایران بر بنیاد اسناد از طبقه‌بندی خارج شده، دکتر انور خامه‌ای 1378
سانتیاگو، یک روز اکتبر، کارمن کاستیلو، ترجمه شیدا نبوی تابستان 1394
سانسور، تحلیلی بر سانسور کتاب در دورۀ پهلوی دوم، دکتر فریبرز خسروی 1378
ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر تابستان 1371
ستاره سرخ، ارگان مرکزی فرقه کمونیست ایران ((1310 – 1308)) به همران گفتاری درباره مجله ستاره سرخ و تاریخچه حزب کمونیست ایران، به کوشش: حمید احمدی (ناخدا) 1372
سرابی بنام حزب توده ایران، عبدالرحیم طهوری 15 شهریور 1358
سرمایه (به زبان ساده)، کارل مارکس – فردریش انگلس، جلد اول، شورای دانشجویان و جوانان چپ 1388
سرمایه (به زبان ساده)، کارل مارکس – فردریش انگلس، جلد دوم، شورای دانشجویان و جوانان چپ 1388
سرمایه (کاپیتال) جلد دوم، اثر کارل مارکس، گردآورده فریدریش انگلس، ترجمه ایراج اسکندری، متن چاپی
سرمایه «کاپیتال»، نقد اقتصاد سیاسی، جلد دوم، کتاب دوم، روند گردش سرمایه، ناشر: فریدریش انگلس،ترجمه ایرج اسکندری، متن تایپی 1385
سرمایه «کاپیتال»، کارل مارکس، جلد اول، روند تولید سرمایه، ترجمه ایرج اسکندری، متن تایپی 1385
سرمایه «کاپیتال»، کارل مارکس، جلد اول، روند تولید سرمایه، ترجمه ایرج اسکندری، متن چاپی 1385
سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت، جلد اول، رومن روسدولسکی، ترجمه سیمین موحد 1387
سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت، جلد دوم، رومن روسدولسکی، ترجمه سیمین موحد 1387
سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی، جلد سوم، روند تام تولید سرمایه‌داری، قسمت اول، ناشر: فریدریش انگلس،ترجمه ایرج اسکندری، متن تایپی 1385
سرمایه، نقدی بر اقتصاد سیاسی، جلد سوم، گردآورده فریدریش انگلس، ترجمه ایرج اسکندری، متن چاپی
سرمایه، نقدی بر اقتصاد سیاسی، جلد چهارم، بخش‌های 1-2-3-4، کارل مارکس، ترجمه ی علیرضا ثقفی
سرمایه‌داری دولتی و مسئله‌ی دولت، علی اکبر اکبری تابستان 1358
سرمایه‌داری و حیات مادی، 1800 – 1400، فرنان برودل، ترجمه بهزاد باشی 1372
سرود و ترانه (مجموعه‌ای از سرود و ترانه‌های مترقی و مردمی)، انتشارات سنبله-هامبورگ مرداد 1380
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار، جلد اول شهریور 1341
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار، جلد دوم مرداد 1367
سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان آذر 1389
سقوط شاه، فریدون هویدا، ترجمۀ ح. ا. مهران 1370
سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر پاییز 1371
سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات، صادق جلال العظم، ترجمه تراب حق شناس آذر 1378
سه بینش از انقلاب روسیه، اوت 1939، لئون تروتسکی، برگردان: آرام نوبخت
سه سخنرانی از: منوچهر هزارخانی، باقر پرهام، ناضر زرافشان، فعالیتهای فرهنگی و هنری دانشجویان مجتمع آموزش عالی قزوین 01 مهر 1357
سه مقاله از: لنین، طرح برنامه حزب ما؛ یک مسئله مبرم؛ برنامه ما، برگردان آثار م – ل – ا
سه مقاله دربارۀ انقلاب مشروطۀ ایران، م. پاولویچ، و. تریا، س. ایرانسکی، ترجمه م. هوشیار 1357
سئوال و جواب سخنرانی ایراد شده در دانشگاه سوردلف، 9 ژوئن 1925، ژ. استالین
سوداگری با تاریخ، جلد یکم، پاسخی به آسیب شناسی یک شکست علی میرفطروس، محمد امینی 1371
سوسیال امپریالیسم شوروی دشمن اصلی خلق ایران، جنبش جوانان و دانشجویان انقلابی ایران (م – ل) تیر
سوسیالیسم یا بربریت، از «قرن آمریکا» تا دوراهی سرنوشت‌ساز، ایستوان مزاروش، برگردان: مرتضی محیط فروردین 1381
سپاه پاسداران انقلاب و کردستان، بهزاد خوشحالی
سپهبد بختیار سایه سنگین شاه! خسرو معتضد 1379
سکوت‌های کاپیتال، مایکل لبوویتز، برگردان آبتین درفش شهریور 1393
سیاست آمریکا در آغاز سالهای هشتاد، گئورگی آرباتف، ترجمه رضا راستین 1359
سیاست فرهنگی در جمهوری دمکراتیک خلق کره، شه سین سیک و هیون ژونگ هون دی 1360
سیاهه دولت ملی به روایت روزنامه اطلاعات، فروردین 1330 – اسفند 1332، دوره هشت جلدی، سعید رهبر 01 اسفند 1400
سید محمدباقر امامی و کروژوک های مارکسیستی او، محمدحسین خسروپناه 1392
سیر تحول جنبش چپ ایران و عوامل بحران مداوم آن، حسن ماسالی اردیبهشت 1380
سیر قانون و دادگستری در ایران، به انضمام قانون اساسی کشورهای بزرگ، مرتضی راوندی زمستان 1368
سیری در اندیشۀ سیاسی کسروی، حجت‌الله اصیل 1356
سیستم جنایت‌کار، اسناد دادگاه میکونوس، ترجمه: مهران پاینده، عباس خداقلی، حمید نوذری 1379
شاهکار ایل بختیاری (تاریخ سیاسی بختیاری از دوران ایلام تا قاجاریه – نقش بختیاری‌ها در انقلاب مشروطه)، علی آسترکی بختیاری زمستان 1384