رفتن به محتوای اصلی
کتاب‌های گوناگون – حرف د – ذ – ر – ز - ژ
داد بی‌داد، جلد اول، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه تایپی اسفند 1381
داد بی‌داد، جلد اول، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ سوم، نسخه چاپی 1384
داد بی‌داد، جلد دوم، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه تایپی خرداد 1383
داد بی‌داد، جلد دوم، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه چاپی خرداد 1383
دارکوب باران خورده، نقدی بر آثار منصور یاقوتی، اسد پیرانفر آذر 1355
داستانهایی از آلبانی خرداد 1358
دانشگاه تهران، تظاهرات علیه انقلاب فرهنگی بهار 1359
دخالت نظامی ایران در عمان، جبهه خلق برای آزادی عمان و خلیج عربی اردیبهشت 1353
در آستانه انقلاب اسلامی (اسنادی از واپسین سالهای حکومت پهلوی)، به کوشش: جلال فرهمند 1384
در آستانۀ فصل سرخ، غلامحسین طوسی 1358
در اطراف شعارها و دو مقاله دیگر، و. ای. لنین، مترجم: داریوش زمستان 1359
در خصلت نمائی رمانتیسیسم اقتصادی، و. ا. لنین
در خلوت مصدق، شیرین سمیعی 1386
در دفاع از جنبش ضداختناق، نامه‌ای سرگشاده به کمیته از زندان تا تبعید از سوی گروهی از کوشندگان کمیته ضداختناق در ایران (کاری) خرداد 1357
در دفاع از کمیته ضداختناق در ایران (کاری) خرداد 1357
در کنفرانس برلین چه گذشت؟، مجموعه‌ای از: اسناد، اطلاعیه‌ها، گزارشات، سخنرانی‌ها و... اردیبهشت 1379
درباره آموزش و فرهنگ، آنتونیو گرامشی، ترجمه: م. سرخ‌رودی – ر. آروین دی 1364
درباره اصول و موازین زندگی درون سازمانی دی 1365
درباره برخی از مسایل مربوط به دشمن اصلی مردم ایران، جمشید آریانپور آبان 1364
درباره دفاع از میهن سوسیالیستی، لنین
درباره رهایی زنان، و. ا. لنین آذر 1392
درباره فاشیسم، بمناسبت 18 مارس، سالروز تولد کمون پاریس، آگوست تالهایمر 1358
درباره فلسطین، از مقاومت تا پیروزی، ترجمه ک – دیلمانی شهریور 1358
درباره لنین، ی. استالین
درباره ماهیت ادغام دین و سیاست، جمشید آریانپور بهمن 1363
درباره محاکمات سیاسی - 1331، ا. مانی 1331
درباره مفاهیم تئوریک دولت، فاشیسم، طبقه، نیکوس پولانزاس، ترجمه س. رهنما
درباره مناسبات اکثریت و اقلیت، ئلادیمیر ایلیج لنین بهار 1359
درباره هسته‌های کارگری تیر 1358
دربارۀ کار خانگی و مقام ثانوی زن، رؤیا خسروی پاییز 1358
درد دل بچه‌ها، 1- کرمانشان، معصومعلی صیدی بهار 1359
درس هایی از شیلی، لوئی کوروالان – ادوارد بورستین، ترجمه م. فاضلی
درسهائی از اعتصابات و مبارزات کارگری و وظایف انترناسیونالیستی، صدای انترناسیونالیستی
درسی از یک تجربه تلخ، متن مصاحبه مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی چند تن از فریب‌خوردگان
دریچه‌ای تازه بسوی روستا، باقر مؤمنی (ضمیمه «گاواره‌بان»)، یادنامه‌های همشهری 16 دی 1350
دعوت، گوشه‌هائی از زندگی مبارزاتی مختومقلی فراغی شاعر نامی خلق ترکمن اردیبهشت 1360
دفاع از دستاوردهای انقلاب، چه‌گوارا
دفاعیات پاک‌نژاد در برابر دادگاه نظامی شاه: پنجاه سال بعد، لیلا فغفوری آذر و شاهین نصیری
دفترهای مارکس و آغازگاه‌های زیست‌بوم‌شناسی مارکسیستی، نوشته گاس فاگان، ترجمه‌ی کاووس بهزادی
دلایل شکل‌گیری کمیسیون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری
دل‌نوشته‌های یک وکیل زندانی، محمد مجد در زندان رضاشاه (1316-1312) خورشیدی، به کوشش: دکتر مصطفی مجد 1399
دنیای ارانی، باقر مؤمنی 1384
ده پرسش و پاسخ پیرامون جنگ ایران و عراق، جمشید آریانپور
دهها نفر از طرفین درگیریها در غرب کشور کشته شدند، روزنامه اطلاعات 31 مرداد 1358
دو اثر از تجربیات ویتنام، ترون شین و....
دو بیان (نه الزما تاریخی) از: قتل عام ارامنه توسط مسلمانان؛ قتل عام مسلمانان توسط ارامنه
دو تعریف از سوسیالیسم، هال دریپر، ترجمه وحید ولی زاده بهار 1388
دو دهه بیداری، دو دهه شورش، حمید صورتگر، دفتر اول
دو رساله اقتصادی، کار مزدور، سرمایه؛ بها، ارزش، سود، ترجمه: هـ. هاشمی
دو سال روابط محرمانه احمداه و سفارت شوری، یاددشات‌های رضا هروی بصیرالدوله، به کوشش مجید تفرشی بهار 1372