رفتن به محتوای اصلی
کتاب‌های گوناگون – حرف ب – پ - ت - ث
بارزانی و قیاده موقت عوامل سیا، مترجم: جهانشاه دهکردی بهمن 1358
بازخوانی مارکس، جعفر رسا
بالاجا قارا بالیخ، صمد بهرنگی شهریور 1357
باکونین و آنارشیسم جمع‌گرا، برایان موریس، ترجمه‌ی سعید فیض‌اله‌زاده 1389
بتهوون، شناخت و تفسیر سمفونیها
بحران آذربایجان شمالی، 95 – 1991، توفان آراز 13 مهر 1374
بحران دموکراسی در ایران، 1320 – 1332، فخرالدین عظیمی، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، بیژن نودری 1372
بذقالاسیندا، شعر مجموعه‌سی، 3، خارجده‌کی آذربایجانلیلار جمعیتی پاییز 1359
بر دار کردن عاطفه، مهرداد مهرپور محمدی زمستان 1390
بر زنان در ایران چه می گذرد؟، ثریا شهابی
بر ما چه گذشت... (خاطرات یک مجاهد)، محمدرضا اسکندری 03 اردیبهشت 1383
براندازی، استیفن کینزر، مترجم: فریدون گیلانی دی 1386
برای گلسرخ‌های دانش، آثاری از خسرو گلسرخی
بررسی جریان مارکسیسم دانشجویی در ایران، داود رنجبران 1388
بررسی روابط سیاسی ایران و ایالات امریکا (1347 – 1332 ش) با نگاهی به اسناد وزارت امور خارجه، حمیدرضا بداقی بهار 1387
بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درقبال مسئله‌ی هسته‌ای، محمد حافظی 1394
بررسی مختصر احزاب بورژوازی لیبرال در مقابله با جنبش کارگری و انقلابی ایران، رسول مهربان پاییز 1360
بررسی مسائل انقلاب پرولتری، رزمندگان سوسیالیست 25 دی 1361
بررسی مشی چریکی در ایران، سیدمحمدصادق علوی، مرکز سناد انقلاب اسلامی
بررسی پیشگامان سوسیالیسم از دیدگاه تاریخ، ای. اچ. کار 1364
بررسی چند مسأله اجتماعی، علی اکبر اکبری تیر 1349
برفراز خلیج فارس، خاطرات محسن نجات‌حسینی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایران (1345 – 1355 هـ. ش)، چاپ پنجم 1379
برنامه انترناسیونال کمونیستی، اسناد کمینترن، کنگره ششم، 1926 1305
برنامه عمل بین الملل سندیکاهای سرخ مهر 1300
برگهائی از فصل خون، فرامرز طالبی بهار 1359
برگ‌های بهار آفتابی، علی توده، برگردان: بهروز مطلب‌زاده پاییز 1402
بزرگداشت 29 اسفند و به نام و یادی از امیر فلامرزی، احمد رناسی 1386
بضاعت حقیرانه، نقد «سنتز نوین» باب آواکیان، هرمز دامان بهمن 1392
بلشویک‌ها و نهضت جنگل، مویسی پرسیتس، مترجم: حمید احمدی 1392
به روستائیان فقیر، لنین، برگران: گروه مترجمین "ما" خرداد 1358
به یاد شکرالله پاکنژاد، دفترهای آزادی وابسته به جبهه دموکراتیک ملی ایران، دفتر اول دی 1363
بورژوازی دام می‌گسترد و چند مقالۀ دیگر، ژ. استالین، ترجمۀ: گ. دانشگر 1358
بچه‌های پابرهنه، تقی کاغذچی پاییز 1358
بچه‌های کار و زحمت، چاپ اول، انتشارات کانون دانش‌آموزان ایران بهمن 1360
بچۀهای خلیج، محمدرضا ماهیدشتی
بیان عملی اصول هفتگانۀ بیانیه 16 آذر، سند داخلی، جمهورخواهان ملی ایران بهمن 1367
بیداری آسیا، مجموعه مقالات، ولادیمیر ایلیچ لنین
بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان 1368
بیست سال کار مخفی در روسیه، خاطرات یک کادر بلشویک، سسیلیا بابروفسکایا
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 1، از 19 دی ماه 56 تا 15 بهمن ماه 58 1382
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 2، از بنی‌صدر تا شورای موقت ریاست جمهوری 1383
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 3، از بنی‌صدر تا شورای موقت ریاست جمهوری 1384
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 4، از بنی‌صدر تا شورای موقت ریاست جمهوری 1384
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 5، از ریاست جمهوری رجایی تا ریاست جمهوری خامنه‌ای 1384
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 6، ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی 1385
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 7، ادامه‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی 1392
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 8، ادامه‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی 1387
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 9، ادامه‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی 1388
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 10، ادامه‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی 1388
25 سال سانسور در ایران، بقلم گروهی از نویسندگان