فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 98، 30 بهمن 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پیرامون سخنرانی بنی‌صدر در میدان آزادی

1

17 بهمن نقطه عطفی دیگر در حرکت سازمان به پیش

1

مسئلۀ بیکاری و جنگ

1

جنبش کارگری

 

کار دائم حق مسلم کارگران است

3

حمایت کارگران اسکلۀ بندر عباس از کارکنان خدمات عمومی بنادر

3

مبارزات کارگران موقت برق تهران

3

دشمنی هیئت بررسی سازمان گسترش، با مباریات کارگران تبریز

3

از اعلامیه‌ها، تراکتها و نشریات کارگران پیشرو

4

رژیم جمهوری اسلامی، سرکوبگر حقوق و آزادی‌های دمکراتیک

5

بنیاد مستضعفان یا بنگاه ستمگران (قسمت اول)

7

مسئله بیکاری و جنگ

9

چگونه تیمسار فلاحی دروغ می‌گوید؟!

10

رژیم جمهوری اسلامی در فکر تأمین زندگی چه کسانی است؟

11

مصاحبه با یک رفیق هوادار

13

در میتینگ سرخ 17 بهمن وزیر ارشاد اسلامی، چماقداران را علیه فدائیان خلق ارشاد میکرد!!

14

از میان گزارشها: میتینگ سرخ 17 بهمن و حمایت مردم

15

گزیده‌ای از: اعلامیه‌های شهرستانها

 

تروریست‌های جمهوری اسلامی به کشتار دانش‌آموزان آگاه و انقلابی ادامه میدهند

16

حمله چماقداران جمهوری اسلامی به مراسم شب هفت شهید بهرام کردستانی و رسوائی چمافقداران رژیم

16

از خواستهای برحق کارگران زحمتکش میراب (اومال) حمایت کنیم

16

هیأت حاکمه و مسئله ارضی قسمت دوم

17

بقیه پیام هائی که بمناسبت سالگرد قیام خلق و سالروز رستاخیز سیاهکل به سازمان رسیده است.

19

یاد پیشگام شهید فرشاد مرعشی گرامی باد!

19

به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) بمناسبت بزرگداشت سالگرد رستاخیز سیاهکل و قیام خلق ایران

20

گزارش مراسم سالگرد رستاخیز سیاهکل در بوکان

20

هشدار به توده‌های زحمتکش و پرسنل انقلابی ارتش

20