فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 89، 27 آذر 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

نگاهی به سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی در مورد مسئله زمین

1

لیبرالها، پرچمداران دروغین آزادی

1

عوامفریبی هیأت حاکمه در رابطه با مبارزات دانش‌آموزان جهت شکستن جو اختناق در مدارس

1

اخبار کارگری

 

تجمع کارکنان ایران ترمینالد خرمشهر مقابل مجلس شورا

2

اتحاد پیروزمند کارگران آردل

2

افزایش حقوق مدیران خشم کارگران را برانگیخت

2

گزارشهای روستائی

 

مبارزه پرشور دهقانان روستای "لاتک" برای حفظ شورا

5

درگیری بین صیادان و پاسداران در کلاچای

5

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی! در رژیم جمهوری اسلامی

5

رفقا، هواداران!

6

زحمتکشان می‌پرسند: میلیونها تومان کمکهای مالی و جنسی ما برای آوارگان جنگ به کجا رفته است؟

7

پاسخ به سئوالات

9

قابل توجه هواداران و سایر نیروهای انقلابی

10

رجائی دروغ می‌گوید!!

12

اعتراض دانش‌آموزان علیه سیاست‌های هیئت حاکمه در مدارس

13

بخشی از اعلامیه: جنبش مقاومت خلق کرد و جنگ غیرعادلانه دولت‌های ایران و عراق

15

پتک است خون من، در دست کارگر داس است خون من، در دست برزگر

گرامی باد خاطره فدائیان شهید رفقا: هادی اشکافی و علیرضا همایون پریزاده

16

آرم سازمان را بر روی سنگ قبرم حک کنید.

16

صبح تیرباران، ناگهان صدای همایون در حیاط زندان پیچید: ای پرچمدار ستمکشان دشمن را در خاک و خون نشان

16

ترور چهار تن از رهبران خلق السالوادور

16