فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 85، 29 آبان 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

چشم‌انداز یک بحران ژرف

1

افزایش مالیاتهای غیرمستقیم شیوه دیگری برای تامین هزینه‌های جنگ

1

رئیس کل بانک مرکزی از ابقاء قراردادهای اسارت‌بار دفاع می‌کند!

1

اخبار کارگری

 

با اتحاد و مبارزه کارگران پالایشگاه آبادان، وزارت نفت بخشنامه خود را پس گرفت

3

کارگران متحد "ابهرپلاست" بر کارفرما پیروز شدند!

3

قالیچه‌ای با آرم سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

4

تحولات اخیر سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و موضع ما

4

جنگ، کارگران و اضافه تولید

5

رهنمود ما به هواداران: افشاگریهای سیاسی در خدمت مبارزه پرولتاریا

7

بهانه تعطیل کارخانه را با تشکیل "هیئت تحقیق" از سرمایه‌داران بگیریم

9

اسناد: حمل محمولات نظامی از آمریکا به سلطنت‌آباد از طریق (بندر امام خمینی) و تقاضای تامین مستشار نظامی

10

مبارزه پیروزمندانه "شورای دهقانی" روستای یوسف‌آباد املش

12

هسته‌های سرخ کارخانه به مثابه سنگ زیربنای حزب پرولتری

13

سیر قهقرایی "کمیته مرکزی"

15

قسمتی از اعلامیه پشتیبانی بخشی از دانش‌آموزان پیشگام مشهد

19

اعتصاب تاکسیرانان: رانندگان تاکسی میگویند: اگر دولت راست میگوید چرا هنوز مابه‌التفاوت چهار ریال گران شدن نرخ قبلی بنزین را بما نداده است

20

کشاورزان کرمانشاه میپرسند: چرا خانهای سنجابی آزاد شدند؟

20