رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 84، 22 آبان 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بحران امپریالیسم و انتخابات آمریکا

1

جنگ و تشدید تضادهای درونی هیئت حاکمه

1

آیت‌الله خمینی، موضع فرماندهان ارتش را تقویت می‌کند

1

"لایحه واگذاری زمین به دهقانان" هنوز در مرحله اجرا درجا می‌زند.

1

اخبار کارگری

 

کارگران پروژه‌ای فلور می‌گویند: ما پالایشگاه را ساخته‌ایم خودمان هم باید در آن کار کنیم!

3

در کارخانه بوتان کارفرما از پرداخت حقوق کارگران اعزامی به جبهه خودداری کرد

3

مبارزات کارگران ایران گلف و همدستی کمیته و وزارت کار

3

کارگران کارخانه بافکار حیله مدیرعامل را خنثی کردند

3

سرکوب و اختناق به بهانه مبارزه با امپریالیسم

5

مبارزه پیگیر کارگران کمپیدرو تبریز موجب آزادی همکار مبارز آنان شد

6

اعلام "شرایط آزادی گروگانها" سند رسوائی هیئت حاکمه

6

اتحاد قدرتمند کارگران ارج پیروزی دیگری را نصیب آنان کرد

7

نامۀ عده‌ای از کارگران گروه شرکتهای ساوالوکس

9

جنگ و کارگران: کارخانۀ کفش بلا یک هفته تعطیل شد!

9

پاسخ به سئوالات

10

اخراج معلمان انقلابی و مبارز و بازگرداندن ساواکی‌ها در آموزش و پرورش املش

11

تحولات اخیر در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و موضع ما

14

محاکمه محمدرضا سعادتی بیانگر ماهیت ضدانقلابی هیئت حاکمه است

16

اخبار جنگ

16

قسمتی از: پیام خانواده فدائی شهید مصطفی شمس‌الدینی که بر مزار او خوانده شد

16