فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 76، 25 شهریور 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بحران قدرت

1

کودتای امپریالیستی ترکیه با مقاومت قهرمانانه طبقه کارگر و خلقهای تحت ستم این کشور روبرو خواهد شد!

1

انجمنهای اسلامی با تعیین معیارهای دروغین برای نمایندگان شورا ماهیت ضدکارگری – ضدشورائی خویش را آشکار ساخت.

1

شگردهای جمهوری اسلامی برای ممنوعیت فعالیت نیروهای مترقی و انقلابی

1

گزارشهای روستائی

 

کم‌آبی مشکل عمده کشاورزان مازنداران و گیلان

3

گزارشی از مبارزات دهقانان روستای بزمینان

3

اعتراض زنان زحمتکش به کمبود مواد غذائی

3

مبارزات کارگران شرکت چکش در جهت حفظ شورا

4

مردم چه می‌گویند؟

5

مواضع ما درباره "اقلیت" و "اکثریت"

5

اطلاعیه

5

قسمتهائی از اعلامیه پشتیبانی هواداران در نهاوند

6

نماینده واقعی کیست؟

6

شعر: میعادگاه

8

حلق قهرمان آذربایجان

9

ترور فدائی خلق رفیق حسن صالحی توسط سپاه پاسداران رشت

11

رهنمود نوبری برای حفظ و تحکیم وابستگی

11

(پیام) بمناسبت ترور جنایتکارانه فدائی خلق رفیق حسن صالحی: این رسم توست که ایستاده بمیری

11

گرامی باد خاطره مجاهد بزرگ آیت‌الله طالقانی

12

تحصن 80 نفر از پاسداران در مخالفت با اطاعت کورکورانه

12

خبرهای کوتاه از کردستان

12

بنی‌صدر (حزب جمهوری اسلامی) را تهدید به افشاء کرد!!

12