فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 75، 18 شهریور 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

مبارزه ضدامپریالیستی از حرف تا عمل

1

درس‌هائی که از 17 شهریور باید آموخت

1

درباره "ملی کردن" تجارت خارجی تلاشی دیگر برای حرکت دادن سرمایه

1

هشدار جمهوری اسلامی به سرمایه‌داران!!

1

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته (قسمت آخر)

3

اخبار کارگری

 

کارگران کارگاههای شن و ماسه در بدترین شرایط استثمار می‌شوند

4

فریاد راننده‌ها، کمک‌راننده‌ها و کارگران شرکت واحد از توطئه‌های سرمایه‌داری!

4

مبارزات کارگران باطریسازی پس از 40 روز به پیروزی رسید!

5

اعلام نظر کارگران پیشرو صنایع دفاع پیرامون تحولات اخیر سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

5

چرا یاران دیروزی باهم می‌جنگند؟

10

"قلعه‌نشینان یاخچی‌آباد" در اوج محرومیت

11

پاسخ به سئوالات

11

چند خبر کوتاه از کردستان

12

سیستم جدید بازرسی ارتش یا ترمیم بخشی از ماشین تفتیش عقاید و سرکوب سرمایه‌داری

12

چگونه رجائی سیاست اختناق و تفتیش عقاید را توجیه می‌کند؟

12