فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 74، 11 شهریور 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

"دولت تفاهم" یا "دولت تضاد"

1

ممنوعیت فعالیت فدائیان و سایر نیروهای انقلابی خدمت به امپریالیسم است.

1

نمایندگان مجلس و مساله اخراج و تفتیش عقاید در وزارت آموزش و پرورش

1

تصویب لایحه مربوط به پاکسازی... بار دیگر ماهیت سرمایه‌داران شورای انقلاب را آشکار ساخت.

1

یاد رفیق هوشی‌مین کمونیست رزمنده و انقلابی کبیر گرامی باد

2

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته (7) اوج‌گیری مجدد مبارزات اقتصادی طبقه کارگر

2

اخبار کارگری

 

گزارشی از کارخانه پلاستوماسوره‌کار: کارگران این کارخانه، تحت فشار سرمایه‌داران، روزانه 12 ساعت کار میکنند!

3

کمیته پاکسازی ضدانقلابیون یا کارکنان انقلابی!!؟

3

درحالیکه خواست اکثر کارگران 40 ساعت کار در هفته است "کارگران کارگاهی" هنوز برای 48 ساعت کار در هفته مبارزه میکنند!

3

با شلاق و زندان نمیتوان از انقلابیون اعتراف گرفت

5

زحمتکشان و مسئله‌ای بنام مسکن (3) مشکل مسکن تنها با نابودی نظام سرمایه‌داری حل می‌شود

6

دولت شیرهای آب را بروی مردم خاک سفید می‌بندد!!

8

حمله به خوابگاههای دانشجویان را محکوم می‌کنیم

10

یاد صمد بهرنگی انسان، آموزگار و نویسندۀ انقلابی را گرامی بداریم!

11

کشتار "قارنا" یادآور قتل عام "دیریاسین" بدست صهیونیست‌ها

12

انقلابی دیگری بخاطر هواداری از زحمتکشان در کرمان اعدام شد.

12

گرامی باد یاد رفقای شهید شهریورماه

12