فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 72، 28 مرداد 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بحران درونی هیئت حاکمه و چشم‌انداز آن

1

کودتای امپریالیستی 28 مرداد و سیاستهای خائنانه حزب توده

1

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته (6) اپورتونیستها و جنبش 40 ساعت کار در هفته

3

اخبار کارگری

 

کارگران شرکت "پاکسان" خواهان دریافت سودویژه هستند

4

مبارزات کارگران فصلی دخانیات ارومیه برای دائمی شدن

4

مبارزه کارکنان شرکت اف-آی-سی برای گرفتن حقوق مانده و بازگشت به کار عقب

4

زحمتکشان و مسأله‌ای بنام مسکن

5

"کمیسیون امنیتی" مشهد 500 خانواده زحمتکش را چادرنشین کرد

7

پاسخ هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – آبادان به اطلاعیه شاخه خوزستان "پیرامون انشعاب اقلیت"

7

بار دیگر اپورتونیسم تلاش می‌کند مبارزه بحق و عادلانه زحمتکشان ایران را به بیراهه بکشد

8

30 روز تعطیلی بعد از یکسال کار طاقت‌فرسا!

8

نامه‌ای از یک کارگر بارانداز: پیمانکار کیست؟

9

مبارزه با فحشا و... از کدام سو؟!

9

پاسخ به سئوالات

11

گرامی باد خاطره شهدای مردادماه 1358

12

چرا حاکم شرع دادگاههای انقلاب ارتش دروغ میگوید؟

12

طی دو هفته اخیر دهها فروشنده کار و دیگر نشریات انقلابی به حبس و شلاق محکوم شدند

12