رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 66، 17 تیر 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

پاکسازی عناصر وابسته به رژیم گذشته یا تصفیه نیروهای انقلابی

1

چرا توده‌ها از راهپیمائی روز جمعه استقبال نکردند

1

اخبار کارگری

 

اتحاد عمل حزب جمهوری و بنی‌صدر بر علیه شوراها

3

جامکو

3

ارج

3

تاسیسات تهران (شاه‌پسند سابق) و پاکسان

3

کفش ملی

3

سمینار بررسی مسئله تبعیض

3

اعلامیه کارگران کارخانه "ساکا" (نساجی)، در دفاع از نماینده محبوب و مبارزشان که با توطئه دستگیر شده است

3

سازمانهای انقلابی توده‌ای (1) ایدئولوژی یا سیاست؟

3

قطعنامه پزشکان (حین تخصص) تهران در اعتراض به اعدام دکتر "نریمیسا"

4

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته (4) مبارزات کارگران موقتا افت می‌کند

5

شمیران نو جلوه‌ای از فقر و محرومیت

7

تامین "فوری" تجهیزات ارتش از امپریالیست‌ها برای چیست؟

8

با شیوه‌های قرون وسطایی نمیتوان نارسائی‌های اجتماعی را از بین برد

8

انحلال آموزش و پرورش کردستان و مبارزات خلق کرد

8

 

 

ضمیمه کار شماره 66

 

"پیشداوری"های ما یا "تسلیم‌طلبی"های شما؟ در پاسخ به مقاله مندرج در شماره 63 ارگان سراسری "کمیته مرکزی"

1