فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 66، 17 تیر 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

پاکسازی عناصر وابسته به رژیم گذشته یا تصفیه نیروهای انقلابی

1

چرا توده‌ها از راهپیمائی روز جمعه استقبال نکردند

1

اخبار کارگری

 

اتحاد عمل حزب جمهوری و بنی‌صدر بر علیه شوراها

3

جامکو

3

ارج

3

تاسیسات تهران (شاه‌پسند سابق) و پاکسان

3

کفش ملی

3

سمینار بررسی مسئله تبعیض

3

اعلامیه کارگران کارخانه "ساکا" (نساجی)، در دفاع از نماینده محبوب و مبارزشان که با توطئه دستگیر شده است

3

سازمانهای انقلابی توده‌ای (1) ایدئولوژی یا سیاست؟

3

قطعنامه پزشکان (حین تخصص) تهران در اعتراض به اعدام دکتر "نریمیسا"

4

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته (4) مبارزات کارگران موقتا افت می‌کند

5

شمیران نو جلوه‌ای از فقر و محرومیت

7

تامین "فوری" تجهیزات ارتش از امپریالیست‌ها برای چیست؟

8

با شیوه‌های قرون وسطایی نمیتوان نارسائی‌های اجتماعی را از بین برد

8

انحلال آموزش و پرورش کردستان و مبارزات خلق کرد

8

 

 

ضمیمه کار شماره 66

 

"پیشداوری"های ما یا "تسلیم‌طلبی"های شما؟ در پاسخ به مقاله مندرج در شماره 63 ارگان سراسری "کمیته مرکزی"

1