فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 65، 10 تیر 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

چرا آیت‌الله خمینی "فدائیان خلق" و "مجاهدین خلق" را وابسته به "رژیم گذشته" می‌نامد؟

1

نمایندگان خرده بورژوازی و مسئله ارضی

1

کمیسیون ویژه تصفیه توطئه جدید علیه شوراها

1

لغو اجازه میتینگ و راهپیمائی گامی دیگر در جهت اعمال فشار بر نیروهای انقلابی است

1

اعتراض کشاورزان کپورچال به قطع آب

2

اعتصاب سه ساعته کارگران روزنامه کیهان برای گرفتن سود ویژه

3

پیام خانواده شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

4

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته (3) حمایت از شورا و تمایل به تشکیل آن هر روز گسترش می‌یابد

5

جاودان باد خاطره شهادت قهرمانانه کارگران نساجی قائم‌شهر (شاهی)

7

قطب‌زاده و مساله گروگانها

7

آقای بهشتی باز هم عوامفریبی می‌کند!

8

اعدام انقلابیون را محکوم میکنیم

8

طرح دولت در زمینۀ انتقال صنایع دولتی شده به بخش خصوصی

8