رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب کار شماره 5، 16 فروردین 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: رفراندوم انجام شد اما...

1

درباره حوادث گنبد فدائیان موظفند سخن بگویند

1

چگونگی تشکیل شورای کارگران در یک کارخانه

1

ارتش خلق چیست؟

1

آقای قطب‌زاده هدف از پخش اخبار جعلی و تحریک‌آمیز چیست؟

1

اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

1

کارگران سخن میگویند

1

گزارشی از یک بازجوئی در "کمیته اسلامی بناب"

2

ما وعده نمی‌خواهیم، ما کار میخواهیم

3

اتحاد کارگران تنها عامل پیروزی

3

تحصن موفقیت‌آمیز کارگران

3

وام کارگری به مصارف غیرکارگری میرسد

3

به خواستهای کارگران باید پاسخ مثبت داده شود

3

سیاست ضدکارگری بعضی از کمیته‌های اسلامی

3

راهپیمائی بزرگ کارگران اخراجی و بیکار مهاباد

3

بازگشت موفقیت‌آمیز کارگران بر سر کار

3

عناصر مرتجع به کارگران متحصن حمله‌ور شدند

3

چه هنرمندانی از واقعیت می‌گریزند؟

4

از کارگر به برزگر

4

نشان

4

چگونگی تشکیل شورای کارگران در کارخانه گلوکزان قزوین

5

کارگران صنایع فلز برزیل قاطعانه به اعتصاب خود ادامه میدهند

5

نارضائی عمومی کارگران فرانسه از بحران صنایع فولاد

5

موفقیت 5 میلیون کارگران آلمانی

5

لغو بدهیهای روستائیان

6

جمع‌آوری کتاب در ابهر

6

راهپیمائی بیست هزار نفری در دفاع از خلق کرد

6

همبستگی مردم رضوانشهر (طالش) با خلق‌های کرد و ترکمن

6

تظاهرات مردم شهر و حومه کرند

6

اخباری از آبادان

6

اعتراض عده‌ای از دهقانان قزوین

6

تقسیم عادلانه و انقلابی زمین، خواست کشاورزان است

6

اسقف کاروجی: هر جای جهان که در آن مبارزه آزادیبخش ادامه دارد آنجا وطن من است

6

تبلیغات مغرضانه علیه نیروهای مترقی و مبارز

8

آقای امیرانتظام تجدید سازمان ساواک، خیانت به انقلاب است

8

دیروز عمله، امروز مستضعف، فردا بدهکار

8

الفبا