سازمان چریکهای فدایی خلق ایران تا 22 بهمن 1357

پنجشنبه, فروردين 15, 1353 آموزش‌هایی برای جنگ چریکی در شهر
بدون تاریخ از جبهه نبرد فلسطین، ایرج سپهری
بدون تاریخ استالینیسم و مسئله بوروکراسی در جامعه سوسیالیستی
شنبه, آبان 24, 1376 اسناد قیام تبریز، گزارش‌های درون‌تشکیلاتی اعضاء و هواداران سازمان چریک‌های فدایی خلق – شاخه تبریز
بدون تاریخ اعدام انقلابی عباس شهریاری، مرد هزار چهره، بزرگترین جاسوس و مشاور عالی سازمان امنیت ایران و پاسخ به پیام بقایای رهبران حزب توده
سه شنبه, خرداد 15, 1363 بررسی ساخت اقتصادی روستاهای ایران، خرداد ماه 1353
جمعه, دى 15, 1357 پیام به بیستمین کنگره کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی، دی ماه 1357
پنجشنبه, دى 15, 1356 پیام به نوزدهمین کنگره کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
پنجشنبه, آبان 15, 1354 پیام دانشجو، ارگان دانشجویی سازمان چریکهای فدایی خلق، آبان 1354، شماره 1
چهارشنبه, ارديبهشت 15, 1355 تئوری «تبلیغ مسلحانه» انحراف از مارکسیسم - لنینیسم، تورج حیدری بیگوند
دوشنبه, خرداد 15, 1357 جبهه واحد ضد دیکتاتوری و دار و دسته حزب توده
پنجشنبه, آذر 16, 1357 جنبش انقلابی در روستاهای ایران، گروه جنبش مقاومت خلق علیه حکومت نظامی، 1357
بدون تاریخ جنبش خلق و اپورتونیستهای ما
سه شنبه, آذر 15, 1356 چهار رساله از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران 1356
جمعه, ارديبهشت 15, 1357 در افشای تئوری و تاکتیک اپورتونیستی، اردیبهشت ماه 1357
دوشنبه, مرداد 15, 1352 درباره اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن، مرداد 1352
جمعه, شهريور 15, 1353 علل، نحوه تشکیل و سیر تاریخی جریان های منشعب از حزب توده ایران، 1353
شنبه, خرداد 15, 1355 گروه شهر، تئوری و زندگینامه 9 چریک، جریکهای فدایی خلق، 1355
دوشنبه, شهريور 15, 1361 گفت و گوهای درونی بین سازمان چریکهای فداییان خلق ایران و مجاهدین خلق ایران - م.ل
يكشنبه, بهمن 15, 1357 مبارزه در لرستان؛ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران –لرستان، 3 بهمن 1358
بدون تاریخ متن آموزشی شماره 2، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا، هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
بدون تاریخ ملاحظاتی دربارۀ "درباره‌ی انقلاب"
چهارشنبه, آذر 15, 1357 نامه‌ای به دوستان پلاتفرم چپ، آذرماه 1357
پنجشنبه, شهريور 15, 1386 هشت نامه به چریک‌های فدایی خلق، نقد یک منش فکری، مصطفی شعاعیان، به همت خسرو شاکری