کتاب‌های گوناگون
آذر 1357 لنین جوان، لئون تروتسکی
25 دی 1361 بررسی مسائل انقلاب پرولتری، رزمندگان سوسیالیست
فروردین 1358 مبانی و مفاهیم مارکسیسم «واژه‌نامه»، سازمان اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقۀ کارگر
خرداد 1372 مطبوعات و حکومت اختناق، وضع مطبوعات در جمهوری اسلامی، سازمان جهانی همبستگی جوانان ایرانی
شهریور 1374 مبانی دیدگاه سیاسی – برنامه ای «شورای کار» پیرامون حاکمیت جمهوری اسلامی، دولت و انقلاب در ایران و پلاتفرم سیاست ائتلافی بلوک چپ کارگری
1377 آخرین سنگر آزادی، رحیم رئیس‌نیا
آشنائی با شاهکارهای هنرهای تجسمی 1: بازتاب زیبائیهای انقلاب بر بوم نقاشان خلق
آشنائی با شاهکارهای هنرهای تجسمی 3: بازتاب رنج‌ها – انقلاب – شادی‌ها بر بوم نقاشان خلق
1360 آمریکا پشتیبان رژیم‌های ارتجاعی، پیوتر خلبنیکوف، ترجمه رضا رضائی ساروی
1380 آمریکا و تحولات ایران، اسناد و مدارک آزاد شده دولت ایالات متحده آمریکا درباره جنبش ملی شدن صنعت نفت، زیر نظر: سیدصادق خرازی
آموزش سیاسی، سلسله مقالات برای دانش‌آموزان و جوانان، گردآورنده ر-فرشاد
اسفند 1358 آموزش مقدماتی درباره سرمایه‌داری و سوسیالیسم، لئو هیوبرمان، ترجمه و تنظیم بهرام بهروز
تابستان 1359 آموزش و فرهنگ، کانون استادان مترقی دانشگاه شیراز
آموزشهای سندیکائی
آوازهای آغاز، علی مولوی
1383 انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان، آ. سلطانزاده، ترجمۀ ف. کوشا
علم اخلاق از دیدگاه مارکسیسم – لنینیسم، ا. شیشکین، ترجمه: مهیار
30 شهریور 1362 ادامه جنگ ایران و عراق بسود کسیت؟، فرهاد ایرانی
24 بهمن 1399 توضیح در مورد حذف کتاب‌های آقای ادیک باغداساریان از سایت
مرداد 1358 ارنستو چه‌گوارا، م. بنیامین
29 آذر 1385 از جنبش فدایی تا تشکیلاتهای فدایی، علی فرمانده
پاییز 1375 از زندگی من، پا به پای حزب تودۀ ایران، بخشی از خاطرات سیاسی – اجتماعی مهندس صادق انصاری (ا. برزگر)
فروردین 1327 اساسنامه حزب ایران
آذر 1358 استالین و نخستین تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا، ک – دانشیان
اسرار ساواک، اسکندر دلدم
1376 اسناد احزاب سیاسی ایران (1320 – 1330 ش)، جلد اول، بهروز طیرانی
1376 اسناد احزاب سیاسی ایران (1320 – 1330 ش)، جلد دوم، بهروز طیرانی
1395 اسناد سیا درباره کودتای 28 مرداد، متن کامل 17 سند تازه منتشر شده، مترجم: بهرنگ رجبی، به کوشش: امیر قربانی شهریور
1368 اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس، جلد 2، ترجمه دکتر جواد شیخ‌الاسلامی
1374 اسناد مطبوعات ایران (1332 – 1320)، جلد اول، غلامرصا سلامی – محسن روستایی
1376 اسناد مطبوعات ایران (1332 – 1320)، جلد دوم، غلامرصا سلامی – محسن روستایی
1376 اسناد مطبوعات ایران (1332 – 1320)، جلد سوم، غلامرصا سلامی – محسن روستایی
1376 اسناد مطبوعات ایران (1332 – 1320)، جلد چهارم، غلامرصا سلامی – محسن روستایی
20 آبان 1330 اسناد نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات، سال 1330
1379 اسنادی از احزاب سیاسی در ایران (1340 – 1320 ه. ش.)، اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس جمهور
اسنادی از جنگ تجاوزکارانه رژیم شاه در عمان، خاطرات یک افسر ایرانی در ظفار
1378 اسنادی از مطبوعات ایران (1340 – 1320 ه. ش.)، اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس جمهور
مرداد 1363 اسنادی پیرامون توطئه ربودن و قتل سرلشگر افشار طوس رئیس شهربانی حکومت ملی به سال 32، محمد ترکمان
آذر 1358 اشغال سفارت و تضاد خلق و امپریالیسم، دو مقاله، کمیته م-ل
1354 اشکال و خودیژگیهای مبارزات طبقاتی
1385 اطلاعاتی درباره احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز، عباس شادلو
بهمن 1384 اقتصاد سیاسی به زبان ساده، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، کمیسیون آموزش، تبلیغات و انتشارات
1375 اقتصاد سیاسی، رمون بار، ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ، جلد اول، چاپ دوم
1375 اقتصاد سیاسی، رمون بار، ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ، جلد دوم، چاپ دوم
مرداد 1399 گرهگاهی تاریخی، مصافی عظیم! به مناسبت صد سالگی تأسیس حزب کمونیست ایران، امید بهرنگ
19 شهریور 1381 آن سوی اتهام، خاطرات عباس امیرانتظام - 1
19 شهریور 1381 آن سوی اتهام، محاکمات و دفاعیات عباس امیرانتظام - 2
بهار 1377 انجمن‌های نیمه سری زنان در نهضت مشروطه، ژانت آفاری، ترجمه: دکتر جواد یوسفیان، چاپ اول
اسفند 1354 انقلاب آزادیبخش راه رهائی زنان میهن ما
21 آبان 1330 انقلاب اکتبر از چشم یک ایرانی، مجله شرقی، 1330