رفتن به محتوای اصلی
b
ب
برگی از تاریخ: انعکاس مبارزات سازمان مجاهدین از 1350 تا 55 در نشریه باختر امروز، تراب حق‌شناس 25 مرداد 1391
21 آذر 1324، تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان و نقش سیدجعفر پیشه‌وری در آن، تیمسار علی‌اکبر درخشانی 1385
22 بهمن، شماره 2، نشریه کارکنان مبارز رادیو تلویزیون 10 اسفند 1359
با ابراز همدردی و عمبستگی، به یاری زلزله‌زدگان افغانستان بشتابیم! 02 تیر 1401
با اتحاد و همبستگی به سوی برگزاری روز جهانی کارگر، فراخوان سازماندهی و شرکت در مراسم مستقل روز اول ماه مه 27 فروردین 1400
با اعتصاب گسترده سراسری در سوم آذرماه به یاری کرستان بشتابیم - سه ائتلاف سیاسی 02 آذر 1401
با الهام از درسهای جنبش انقلابی به استقبال روز جهانی کارگر برویم 01 اردیبهشت 1402
با ایجاد شوراها و سازمانهای خودمدیریت ومردمی به یاری سیلزدگان بشتابیم . 06 فروردین 1398
با ایجاد نهادهای مردمی به یاری سیل‌زدگان بشتابیم! 06 فروردین 1398
با ایستادگی شجاعانه دانشجویان، دانشگاه همیشه زنده خواهد بود، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - جبهه ملی ایران – اروپا (سامان ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی جمهوری‌خواهان) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 20 آبان 1401
با تحریم انتخابات مجلس، خیزش آبان و دی ماه را تداوم بخشیم!، !، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 19 بهمن 1398
با تحریم رفراندوم، هیئت حاکمه را در پیشبرد مقاصد ارتجاعیش رسوا کنیم!، چریکهای فدائی خلق ایران 06 آذر 1358
با تشدید سرکوب، مبارزات مردم خشمگین متوقف نمی شود 11 شهریور 1401
با تمام توان در مقابله با سیاست تشدید سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی بایستیم . 08 تیر 1399
با حضور در مسابقات جهانی، صدای جنبش مردم ایران باشید!، به ورزشکاران تیم‌های ملی ایران 18 شهریور 1401
با حمایت از اعتراضات معلمان، به تحقق مطالبات شان یاری رسانیم 17 اردیبهشت 1394
با حمایت از مبارزات توده ای، تظاهرات کنونی را سراسری کنیم 10 مرداد 1397
با حمایت همه جانبه از خیزش انقلابی مردم در شهرهای کردستان، سنگر انقلاب برای آزادی و برابری را مستحکم تر کنیم 29 آبان 1401
با حمایت همه جانبه از خیزش انقلابی مردم در شهرهای کردستان، سنگر انقلاب برای آزادی و برابری را مستحکم‌تر کنیم 29 آبان 1401
با خواست آزادی همه زندانیان سیاسی، به جشن آزادشدگان بنشینیم 06 آبان 1398
با راه انداختن پویش‌ها و حرکت‌های مردمی، به کمک و یاری آسیب‌دیدگان بشتابیم! 06 فروردین 1398
با رویگردانی از حوزه‌های رای، انتخابات حکومتی را به شکست کشانیم 19 خرداد 1388
با سازماندهی اعتصاب عمومی به یاری جوانان و توده های قیام کننده برخیزیم 26 آبان 1398
با سلاح نقد، جمعبندی از گذشته اتحادیه کمونیستهای ایران 1365