رفتن به محتوای اصلی
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از 22 بهمن 1357 تا انشعاب اقلیت
آیا سازمان چریکهای فدائی خلق ایران مبارزه مسلحانه و گذشته خود را نفی کرده است؟!، دانشجویان پیشتاز (طرفداران مشی چریکهای فدائی خلق ایران)
ارزیابی مواضع «راه کارگر» بعد از تسخیر سفارت آمریکا 1358
از خلق ترکمن 1358
اشرف دهقانی: بازمانده‌ای از دوران کودکی، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران – شاخه کردستان 05 اسفند 1358
اقتصاد سیاسی 1 – روابط تولیدی ماقبل سرمایه‌داری، 2- سرمایه‌داری
انفعال سیاسی در پوشش «مشی توده‌ای»، نقدی بر: "نقد" سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بهمن 1358
انقلاب الجزایر، ص. ع. زمستان 1358
بحثی در باره سندیکا اسفند 1357
بهاران خجسته باد، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران فروردین 1359
تظاهرات میدان آزادی - سازمان چریکهای فدائی خلق در اعتراض به ترور رهبران خلق ترکمن 06 فروردین 1359
تقویت همبستگی و وحدت‌نظر و پیشروی بسوی موفقیتهای بیشتر، لو دوان 20 مهر 1358
جنگ خونین سنندج و دستآورد آن، شورای شهر، دفتر هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 1358
حماسه سیاهکل، نهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بهمن 1359
خاطرات مادر جونز از مبارزات کارگران در آمریکا، جلد اول، ماری جونز اردیبهشت 1359
خبر، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره 4 15 اسفند 1357
خبر، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره 5 16 اسفند 1357
خبرنامۀ کردستان 1 تا 12 آبان 1358
در تدارک انقلاب، پیرامون مبارزات خلق فیلیپین، جبهه متحد فیلیپین 25 شهریور 1358
درباره جنبش چپ انقلابی شیلی MIR 25 اردیبهشت 1358
دربارۀ بحران درون سازمان چریک‌های فدائی خلق و ریشه‌های آن، قسمتی از مباحث و اسناد نخستین پلنوم سازمان چریکهای فدائی خلق، گروهی از هوادارن
دربارۀ حزب طبقه کارگر فروردین 1359
دیکتاتوری و تبلیغ مسلحانه (قهر) بهمن 1358
ستاد سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، تهران، خیابان میکده، شماره 31 1357
سخنرانی تلویزیونی رقیه دانشگری، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان 15 مرداد 1358
سخنرانی حشمت رئیسی، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان، دانشگاه تهران 15 مرداد 1358
سخنرانی رقیه دانشگری، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان، دانشگاه تهران 15 مرداد 1358
سخنرانی علی کشتگر، سخنگوی چریکهای فدائی خلق ایران در مراسم یادبود دکتر مصدق 14 اسفند 1357
سخنرانی مصطفی مدنی، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان، دانشگاه تهران 15 مرداد 1358
سرودهای انقلابی، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
سیاست امپریالیسم آمریکا و حاکمیت سیاسی نوین
سیاست دولت در مریوان، سازمان جریکهای فدایی خلق ایران، سنندج 1358
طرح مشترک خودمختاری هیئت نمایندگی خلق کرد 06 آذر 1358
عکس‌هایی از اولین میتینگ سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بمناسبت 19 بهمن در سال 1358 19 بهمن 1358
فدائی شهید احمد فرهودی بهمن 1359
فدائی شهید اسماعیل معینی عراقی بهمن 1359
فدائی شهید اسکندر رحیمی مسیحی بهمن 1359
فدائی شهید جلیل انفرادی بهمن 1359
فدائی شهید شعاع‌الدین مشیدی بهمن 1359
فدائی شهید عباس دانش بهزادی بهمن 1359
فدائی شهید علی اکبر صفائی فراهانی بهمن 1359
فدائی شهید غفور حسن‌پور اصیل بهمن 1359
فدائی شهید محمد هادی فاضلی بهمن 1359
فدائی شهید محمدرحیم سمائی بهمن 1359
فدائی شهید محمدعلی محدث قندچی بهمن 1359
فدائی شهید مهدی اسحاقی بهمن 1359
فدائی شهید ناصر صیف دلیل صفائی بهمن 1359
فدائی شهید هادی (کامران) بنده خدا لنگرودی بهمن 1359
فدائی شهید هوشنگ نیری بهمن 1359
فولاد آبدیده می‌شود، «گزارشی از مبارزه کارگران فاسترویلر – تهران جنوب» (صنایع فولاد اهواز)؛ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران – شاخه خوزستان دی 1358
قیاده موقت، چماق ارتجاع و امپریالیسم در کردستان 24 تیر 1358