اعلامیه‌ها و بیانیه‌های گوناگون
اسفند 1325 21 فوریه روز همدردی با جوانان مبارز ضداستعمار
01 شهریور 1321 اخطاریه، نخست‌وزیر احمد قوام
ارواح شهدای آزادی نگرانند، هنوز دست صدرالشراف از خون رشیدترین فرزندان این کشور رنگین است، حزب میهن – کمیته گیلان
25 مرداد 1342 اعلامیه حزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم)
اعلامیه شماره 2 جامعه مطبوعات ملی یزد
اعلامیه فرمانداری نظامی، سپهبد احمدی
1320 ایرانیان!، اعلامیه درباره حضور آلمانی‌ها در ایران
این دربار شهوت‌پرست میهن‌فروش با خزانه ملت چه میکند؟
باز هم استعفاء از حزب توده، خطاب به حزب توده، جبهه کوپن را بدروغ محرک استعفای ما جلوه ندهید
مهر 1384 برنامه پیشنهادی و فراخوان برای تشکیل اتحاد فراگیر دمکراسی خواهان ایران
خرداد 1296 بیان‌نامۀ کمیتۀ مرکزی مجازات
بیانیه جمعیت ترقیخواهان کشور، آرزوی قلبی ملت ایران، دبیرخانه جمعیت ترقیخوان کشور
بیانیه حزب جنگل (اجتماعیون)، شورای مرکزی حزب جنگل «اجتماعیون»
بیانیه حزب فنا ناپذیر شهرستان بابل، مژده بشارت
بیانیه حزب میهن گیلان، کمیته ایالتی حزب میهن استان یکم
26 خرداد 1323 بیانیه حزب وطن، آخرین لرزش خفیف حیوﺓ حزب توده
بیانیه روزنامه‌نگاران
18 اسفند 1302 پاینده باد فیروزمندی ایران یا خوداضمحلال سلطنت منحوس قاجاریه، مجمع جمهوری‌طلبان تبریز
تراکت کمیته مرکزی فرقۀ کومونیست ایران
10 شهریور 1359 تقی شهرام را اعدام کردند، سازمان رزم کارگران
جبران هتک احترام دانشگاه و دانشگاهیان امری لازم ولی هو و جنجال لایق شئون دانشجوئی نیست، بیانیه سازمان دانشجویان دموکرات ایران
حزب وطن، بیانیه پیروزی – مژده صلح، حزب وطن مازندران – کمیته بابل
04 مرداد 1392 در دفاع از سیاست رهایی‌بخش، در دفاع از آرمان فلسطین، بیانیه تحلیلی جمعی از تشکل‌های چپ و کمونیست
22 اسفند 1341 دستگیری سیدمحمود طالقانی
دستگیری قاتل محمد مسعود
01 اسفند 1313 دستور مموعیت زبان‌های ترکی و کردی، وزارت جنگ، ارکان حرب کل قشون
26 اسفند 1328 عریضه سرگشاده قوام‌السلطنه به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، احمد قوام
22 اسفند 1324 کشته شدن کسروی ما را در مبارزه دلیرتر میگرداند، جمعیت آزادگان – کوشاد تهران
14 اسفند 1358 ما و شرکت مستقیم مارکسیست – لنینیست ها در انتخابات، اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
15 خرداد 1313 متحدالمآل درباره زبان ترکی، رئیس معارف و اوقاف ایالت غربی آذربایجان تقی رهبر
شهریور 1321 مرده باد متفقین، صلیب شکسته
28 مرداد 1342 نامه به شاه برای تقاضای عفو طیب حاج رضائی، حسن بهبودگر
22 خرداد 1356 نامه دکتر کریم سنجابی، دکتر شاهپور بختیار و داریوش فروهر به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
نوار صوتی آقای حسینعلی منتظری درباره کشتار 1367
20 بهمن 1358 هزار و هشتصد انقلابی زندانی، جمعی از زندانیان سیاسی