رفتن به محتوای اصلی
حزب توده ایران
10 روزی که دنیا را لرزاند، جان رید، ترجمه از: رحیم نامور، بهرام دانش 1354
آخرین دفاع خسرو روزبه عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران در دادگاه نظامی 1358
آخرین دفاعیات دکتر ارانی بهمن 1348
احکام گروه دکتر تقی ارانی، وزارت عدلیه 27 بهمن 1317
ارتش عظیم زنان بمیدان میآید
ارتش و دگرگونی‌های انقلابی جامعه، یوگنی دولگوپولف، انتشارات سازمان حزب توده ایران در بریتانیا اسفند 1389
اساسنامۀ حزب تودۀ ایران اردیبهشت 1366
اسناد و دیدگاه‌ها، حزب توده ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن 1357 1360
اصول فلسفه مارکسیسم، چاپ سوم، آفاناسیف 1357
اطاعت کورکورانه، خسرو روزبه 05 شهریور 1326
افسانه "سوسیال- امپریالیسم" و "احیای سرمایه‌داری" در شوروی
اقتصاد سیاسی شیوه تولید سرمایه‌داری، امپریالیسم، درسنامه، زیر نظر: گ. آ. کازلف، ترجمه مسعود اخگر مهر 1360
امپریالیسم – بالاترین مرحله سرمایه‌داری، ولادیمیر ایلیچ لنین، ترجمه از محمد پورهرمزان 1390
انتقاد از فرویدیسم – علل شکست جریان سیاهکل، هوشنگ تیزابی 1355
انتقاد بر فلسفه تاریخ آرنولد توین بی، نوشته آکادمیسین کاسمینسکی، ترجمه از انگلیس و حواشی از: رفیق شهید هوشنگ تیزابی 1358
انسان، تاریخ، انسان!، یادواره یی در بزرگداشت اسطوره های استقامت و پایداری، اسامی شهدای حزب توده ایران از یورش وحشیانه جمهوری اسلامی – بهمن 1361
اکتبر و دگرگونسازی: انقلاب ادامه دارد، میخائیل گارباچف بهمن 1366
برخی از نامه‌ها، پیام‌ها و قطع‌نامه‌های اعتراضی اعضا و واحدهای حزب توده ایران در رابطه با عملکردهای گردانندگان کنونی حزب، درون حزبی دی 1367
بررسی تاریخی نقش حزب توده ایران، در جنبش دانشجویی و جوانان میهن! آذر 1391
بررسی علمی شرایط کار و زندگی کارگران نساجی در ایران، مولف: مهدی کیهان، مترجم: غ. ن. جویا 1359
برلین پایتخت آلمان، مشاهدات من در برلین، نشریه شماره 4 روزنامه پیک ایران، دروازه را بگشا، آلمان تقسیم ناپذیر، نوشته: ایرج یزدان بخش اسفند 1340
برنامه حزب توده ایران (مصوب کنگره ششم، بهمن ماه 1391) بهمن 1391
بسوی حزب، حزب توده ایران، شماره 10 اسفند 1356
به رفقای هیئت سیاسی حزب توده ایران، سیاوش کسرائی 01 آبان 1367
بیاری آموزندگان طرح برنامه حزب توده ایران، حزب توده ایران شهریور 1352
بیماری کودکی «چپ‌گرایی» در کمونیسم، لنین، ترجمه از محمد پورهرمزان 1387
تأملی بر کارنامه توده‌ای ستیز نشریه «راه توده» بهمن 1380
تاریخ توسعه‌طلبی آمریکا در ایران، نگارش پرفسور گریگوری لوویچ بوندارفسکی، حزب توده ایران 1358
تاریخ مختصر احزاب سیاسی پس از شهریورماه 1320، جزوه اول از بخش یکم، حزب توده ایران، بقلم عبدالصاحب صفائی مدیر روزنامه صفا دی 1327
تجربه تاریخی راه راشد غیرسرمایه‌داری، و. سولودوونیکوف – و. بوگوسلافسکی، ترجمه غلامحسین متین – علیرضا جباری شهریور 1359
ترانه های رزم و انقلاب (مجموعه سرودها) 1345
ترانه های رزم و انقلاب، مجموعه سرودها
توده ایها در دادگاه نظامی، دفاعیات پرویز حکمت جو، علی خاوری، آصف رزم دیده، صابر محمدزاده
توضیحی پیرامون اطلاعیه هیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره "استعفانامه" رفیق اکبر شاندرمنی 16 دی 1365
جنبش رهایی بخش ترکمنهای ایران، خ. آتایف مهر 1366
جنبش سندیکایی در ایران، مهدی کیهان (هفتاد سال جنبش سندیکائی در ایران)، چاپ 1386، با تغییرات) 1386
جنبشهای انقلابی شمال ایران، جعفر مجیری
حاکمیت قانون شرط انسجام انقلاب، حزب توده ایران
حزب توده ایران و جنبش کارگری، حزب توده ایران بهمن 1380
حزب توده ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358
حزب توده، از شکل‌گیری تا فروپاشی، به کوشش جمعی از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی بهار 1387
حزب طبقه کارگر و مبارزان دارای اعتقادات مذهبی و رژیم و مذهب، کیانوری، احسان طبری
خاطرات صفرخان (صفر قهرمانیان) سی و دو سال مقاومت در زندان‌های شاه در گفتگو با علی‌اشرف درویشیان 1378
خطاب به اعضای حزب توده ایران، جنبش اعتراضی و نوسازی حزب توده ایران در فرانسه، آلمان فدرال، برلین غربی، سوئد، بریتانیا، مسکو مرداد 1368
دادگاه اعضای سارمان نظامی حزب توده ایران 1362، بخش 1 16 آذر 1362
دادگاه اعضای سارمان نظامی حزب توده ایران 1362، بخش 2 23 آذر 1362
درآمدی بر اصول و مبانی «تامین اجتماعی» و نقد قوانین مربوط به «تامین اجتماعی» در ایران، حزب توده ایران 1393
درباره اساسنامه جدیدی بنام "آئین نامه اجرائی" خرداد 1368
درباره انقلاب اجتماعی، مارکس، انگلس، لنین، ترجمه محمد پورهرمزان دی 1359
دهسال کمکهای اقتصادی و فنی اتحاد شوروی بایران (54-1344)، مهدی کیهان