رفتن به محتوای اصلی
کتاب‌های گوناگون
انقلاب شوروی، م. ح. کویر فروردین 1360
انقلاب و رفرم، پل ماتیک، برگردان وحید تقوی 1387
انقلاب و ضد انقلاب در ایران، ی. ر. ا. علوی بهار 1390
انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان، آ. سلطانزاده، به کوشش ف. کشاورز و خ. شاکری 1388
انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان، آ. سلطانزاده، ترجمۀ ف. کوشا 1383
انگلیسیان در ایران، دنیس رایت، ترجمه صدری افشار 1357
اودیسه چریکی، مدرنیزاسیون، سکولاریسم، دمکراسی و دوره رهایی ملی فداییان در ایران، 1349 – 1357، پیمان وهاب‌زاده 1401
اولین حکومت کارگری، چاپ اول 1357
ایام کودکی لنین
ایران در آستانه انقلاب مشروطیت، باقر مؤمنی مرداد 1345
ایران در کلیات آثار، فرج دستگشاده، ترجمه ر. رادنیا
ایران و دمکراسی، منوچهر صالحی 1372
ایرانیان در میان انگلیسیان، دنیس رایت، ترجمه کریم امامی 1368
این چیزها حق نیست، نمی‌شود نحملش کرد، نباید!، در مصاحبه با زنان عرب خوزستانی زمستان 1392
این رسم توست که ایستاده بمیری، خسرو گلسرخی
ئاله کوک (برگ سبز)، خاطرات غنی بلوریان 1384
ئه‌رخه‌وانی یاد، سه‌عید ئه‌مانی، برگردان یوسف عه‌لی پور
بارزانی و قیاده موقت عوامل سیا، مترجم: جهانشاه دهکردی بهمن 1358
بالاجا قارا بالیخ، صمد بهرنگی شهریور 1357
بتهوون، شناخت و تفسیر سمفونیها
بچه‌های پابرهنه، تقی کاغذچی پاییز 1358
بچه‌های کار و زحمت، چاپ اول، انتشارات کانون دانش‌آموزان ایران بهمن 1360
بچۀهای خلیج، محمدرضا ماهیدشتی
بحران آذربایجان شمالی، 95 – 1991، توفان آراز 13 مهر 1374
بحران دموکراسی در ایران، 1320 – 1332، فخرالدین عظیمی، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، بیژن نودری 1372
بذقالاسیندا، شعر مجموعه‌سی، 3، خارجده‌کی آذربایجانلیلار جمعیتی پاییز 1359
بر دار کردن عاطفه، مهرداد مهرپور محمدی زمستان 1390
بر زنان در ایران چه می گذرد؟، ثریا شهابی
برای گلسرخ‌های دانش، آثاری از خسرو گلسرخی
بررسی جریان مارکسیسم دانشجویی در ایران، داود رنجبران 1388
بررسی چند مسأله اجتماعی، علی اکبر اکبری تیر 1349
بررسی روابط سیاسی ایران و ایالات امریکا (1347 – 1332 ش) با نگاهی به اسناد وزارت امور خارجه، حمیدرضا بداقی بهار 1387
بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درقبال مسئله‌ی هسته‌ای، محمد حافظی 1394
بررسی مختصر احزاب بورژوازی لیبرال در مقابله با جنبش کارگری و انقلابی ایران، رسول مهربان پاییز 1360
بررسی مسائل انقلاب پرولتری، رزمندگان سوسیالیست 25 دی 1361
بررسی مشی چریکی در ایران، سیدمحمدصادق علوی، مرکز سناد انقلاب اسلامی
برفراز خلیج فارس، خاطرات محسن نجات‌حسینی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایران (1345 – 1355 هـ. ش)، چاپ پنجم 1379
برگهائی از فصل خون، فرامرز طالبی بهار 1359
بضاعت حقیرانه، نقد «سنتز نوین» باب آواکیان، هرمز دامان بهمن 1392
بورژوازی دام می‌گسترد و چند مقالۀ دیگر، ژ. استالین، ترجمۀ: گ. دانشگر 1358
به یاد شکرالله پاکنژاد، دفترهای آزادی وابسته به جبهه دموکراتیک ملی ایران، دفتر اول دی 1363
بیان عملی اصول هفتگانۀ بیانیه 16 آذر، سند داخلی، جمهورخواهان ملی ایران بهمن 1367
بیداری آسیا، مجموعه مقالات، ولادیمیر ایلیچ لنین
بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان 1368
بیست سال کار مخفی در روسیه، خاطرات یک کادر بلشویک، سسیلیا بابروفسکایا
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 1، از 19 دی ماه 56 تا 15 بهمن ماه 58 1382
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 2، از بنی‌صدر تا شورای موقت ریاست جمهوری 1383
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 3، از بنی‌صدر تا شورای موقت ریاست جمهوری 1384
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 4، از بنی‌صدر تا شورای موقت ریاست جمهوری 1384
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 5، از ریاست جمهوری رجایی تا ریاست جمهوری خامنه‌ای 1384