کتاب‌های گوناگون
1367 "گزارش محرمانه" نیکیتا خروشچف به کنگره بیستم ح.ک.ا.ج.ش.س. درباره کیش شخصیت و پیامدهایش، ترجمه بهرام آذرخش
06 شهریور 1358 40 نفر در سنندج، مریوان و سقز تیرباران شدند، روزنامه اطلاعات
بهار 1359 آب، گندم و خون، چاپ دوم، معصومعلی صیدی
بهار 1378 آبادان، 28 مرداد 1357، سینما رکس، شیدا نبوی
بهمن 1357 آخرین دفاع و مجموعه: شعر – نقد – ترجمه و مصاحبه خسرو گلسرخی، گردآوری و تنظیم: بزرگ خضرائی
1377 آخرین سنگر آزادی، رحیم رئیس‌نیا
1342 آذربایجان در جنبش مشروطه، صمد بهرنگی
1384 آذربایجان دموکرات، نگاهی به وقایع سالهای 1324 و 1325 آذربایجان، بهزاد بهزادی
1359 آذربایجان شوروی امروز، شماره 6
1350 آزادلیق قهرمانی، حیدر عمواوغلو، ع. شمیده
خرداد 1360 آشفتگی در فکر تاریخی، فریدون آدمیت
آشنائی با شاهکارهای هنرهای تجسمی 1: بازتاب زیبائیهای انقلاب بر بوم نقاشان خلق
آشنائی با شاهکارهای هنرهای تجسمی 3: بازتاب رنج‌ها – انقلاب – شادی‌ها بر بوم نقاشان خلق
1360 آمریکا پشتیبان رژیم‌های ارتجاعی، پیوتر خلبنیکوف، ترجمه رضا رضائی ساروی
1380 آمریکا و تحولات ایران، اسناد و مدارک آزاد شده دولت ایالات متحده آمریکا درباره جنبش ملی شدن صنعت نفت، زیر نظر: سیدصادق خرازی
آموزش سیاسی، سلسله مقالات برای دانش‌آموزان و جوانان، گردآورنده ر-فرشاد
اسفند 1358 آموزش مقدماتی درباره سرمایه‌داری و سوسیالیسم، لئو هیوبرمان، ترجمه و تنظیم بهرام بهروز
تابستان 1359 آموزش و فرهنگ، کانون استادان مترقی دانشگاه شیراز
آموزشهای سندیکائی
19 شهریور 1381 آن سوی اتهام، خاطرات عباس امیرانتظام - 1
19 شهریور 1381 آن سوی اتهام، محاکمات و دفاعیات عباس امیرانتظام - 2
1356 آواز پرندگان، هائویان، ترجمه شهین نیساری
آوازهای آغاز، علی مولوی
آیا بلشویک‌ها می‌توانند حکومت را حفظ کنند...؟، ولادیمیر ایلیچ لنین
31 شهریور 1358 آیت‌الله منتظری: ولایت فقیه دیکتاتوری نیست، روزنامه اطلاعات
آیه‌های شیطانی، سلمان رشدی، ترجمه روشنک، متن تایپی
آیه‌های شیطانی، سلمان رشدی، ترجمه روشنک، متن چاپی
دی 1359 اپورتونیسم واقعا موجود، همراه با اسناد کامل پلنوم چهارم حزب توده ایران، ناریا
اتحادیه میهنی، حزب دمکرات کردستان عراق و انقلاب، بهزاد خوشحالی
زمستان 1358 اتحادیه‌های کارگری و سه مقاله دیگر، از مجموعه آثار فریدریش انگلس (1)، برگردان: بیژن
تابستان 1371 احزاب سیاسی در مجلس سوم، منصوره اتحادیه (نظام مافی)
تابستان 1359 اخلال در وحدت در پوشش فریاد وحدت‌خواهی، و. ا. لنین
30 شهریور 1362 ادامه جنگ ایران و عراق بسود کسیت؟، فرهاد ایرانی
اسفند 1358 ادبیات پرولتری، و. ا. اولیانوف، مترجم: نصرت‌اله رئیسی
شهریور 1358 ادبیات حزبی و (نظریات لنین دربارۀ ادبیات و هنر)، قسمت اول، ترجمه: مهدی سپهر
1359 ادبیات شفاهی خلق (فولکلور) از نظر: مارکس، انگلس، لنین، گورکی و درباره دانش فولکلورشناسی، ترجمه: ا. آ. افشار
ارتجاع کنگره ملی کُرد، انجمن پژوهش‌های کارگری
ارتش و کردستان، بهزاد خوشحالی
مرداد 1358 ارنستو چه‌گوارا، م. بنیامین
تابستان 1391 از آهن مذاب تا گدازه خشک، تاملی در ادبیات و هنر شوروی از اکتبر 1917 تا دهه 1960، باربد کیوان
از اسناد کمینترن: قیام مسلحانه، ا. نویبرگ – توخاچفسکی – هوشی مین – پیانتیسکی – ولنبرگ
فروردین 1396 از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگوها و مقالات عباس هاشمی، جلد نخست
فروردین 1396 از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگوها و مقالات عباس هاشمی، جلد دوم
آبان 1389 از پویایی تا سکون، مروری بر نقدکشی در تاریخ چپ ایران و جهان و نقدی مختصر بر حزب کمونیست ایران، مزدک چهرازی
29 آذر 1385 از جنبش فدایی تا تشکیلاتهای فدایی، علی فرمانده
از خلق‌گرائی میلیتانت دینی تا کمونیسم خلقی میلیتانت (تحولات درونی سازمان مجاهدین خلق)، (از آغاز تا 1357)، ادامه راه تا کمونیسم لغو کار مزدی، م. الف (ناصر پایدار)
پاییز 1391 از زندان تا تبعید، یاد مانده ها، چاپ دوم، ابراهیم محجوبی
پاییز 1375 از زندگی من، پا به پای حزب تودۀ ایران، بخشی از خاطرات سیاسی – اجتماعی مهندس صادق انصاری (ا. برزگر)
05 بهمن 1398 از گستره اعماق تا افق های دور، امید بهرنگ
از مقالات شاعر و نویسنده انقلابی شهید کبیر خسرو گلسرخی