سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از 22 بهمن 1357 تا انشعاب اقلیت
آیا سازمان چریکهای فدائی خلق ایران مبارزه مسلحانه و گذشته خود را نفی کرده است؟!، دانشجویان پیشتاز (طرفداران مشی چریکهای فدائی خلق ایران)
1358 ارزیابی مواضع «راه کارگر» بعد از تسخیر سفارت آمریکا
1358 از خلق ترکمن
05 اسفند 1358 اشرف دهقانی: بازمانده‌ای از دوران کودکی، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران – شاخه کردستان
اقتصاد سیاسی 1 – روابط تولیدی ماقبل سرمایه‌داری، 2- سرمایه‌داری
بهمن 1358 انفعال سیاسی در پوشش «مشی توده‌ای»، نقدی بر: "نقد" سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
زمستان 1358 انقلاب الجزایر، ص. ع.
اسفند 1357 بحثی در باره سندیکا
مرداد 1358 پاسخ به مصاحبه با اشرف دهقانی
پوستر 11 اردیبهشت، اول ماه مه، روز جهانی کارگر، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
پوستر اول ماه مه(یازدهم اردیبهشت) عید کارگران سراسر جهان، بر کارگران مبارک باد، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
اسفند 1357 پوستر فریاد خلق، اثری از: برادران شیشه گران، دانشکده هنرهای زیبا، دانشجویان هوادار چریکهای فدائی خلق ایران
اسفند 1357 پیش به سوی مبارزه ایدئولوژک ضامن وحدت جنبش کمونیستی
06 فروردین 1359 تظاهرات میدان آزادی - سازمان چریکهای فدائی خلق در اعتراض به ترور رهبران خلق ترکمن
20 مهر 1358 تقویت همبستگی و وحدت‌نظر و پیشروی بسوی موفقیتهای بیشتر، لو دوان
1358 جنگ خونین سنندج و دستآورد آن، شورای شهر، دفتر هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
چرا در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردیم
اردیبهشت 1359 خاطرات مادر جونز از مبارزات کارگران در آمریکا، جلد اول، ماری جونز
15 اسفند 1357 خبر، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره 4
16 اسفند 1357 خبر، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره 5
آبان 1358 خبرنامۀ کردستان 1 تا 12
25 شهریور 1358 در تدارک انقلاب، پیرامون مبارزات خلق فیلیپین، جبهه متحد فیلیپین
25 اردیبهشت 1358 درباره جنبش چپ انقلابی شیلی MIR
دربارۀ بحران درون سازمان چریک‌های فدائی خلق و ریشه‌های آن، قسمتی از مباحث و اسناد نخستین پلنوم سازمان چریکهای فدائی خلق، گروهی از هوادارن
فروردین 1359 دربارۀ حزب طبقه کارگر
بهمن 1358 دیکتاتوری و تبلیغ مسلحانه (قهر)
1357 ستاد سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، تهران، خیابان میکده، شماره 31
15 مرداد 1358 سخنرانی تلویزیونی رقیه دانشگری، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان
15 مرداد 1358 سخنرانی حشمت رئیسی، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان، دانشگاه تهران
15 مرداد 1358 سخنرانی رقیه دانشگری، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان، دانشگاه تهران
14 اسفند 1357 سخنرانی علی کشتگر، سخنگوی چریکهای فدائی خلق ایران در مراسم یادبود دکتر مصدق
15 مرداد 1358 سخنرانی مصطفی مدنی، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان، دانشگاه تهران
سرودهای انقلابی، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
سیاست امپریالیسم آمریکا و حاکمیت سیاسی نوین
1358 سیاست دولت در مریوان، سازمان جریکهای فدایی خلق ایران، سنندج
06 آذر 1358 طرح مشترک خودمختاری هیئت نمایندگی خلق کرد
19 بهمن 1358 عکس‌هایی از اولین میتینگ سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بمناسبت 19 بهمن در سال 1358
دی 1358 فولاد آبدیده می‌شود، «گزارشی از مبارزه کارگران فاسترویلر – تهران جنوب» (صنایع فولاد اهواز)؛ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران – شاخه خوزستان
24 تیر 1358 قیاده موقت، چماق ارتجاع و امپریالیسم در کردستان
1359 کارت پستال های بهار 1358، گروه هنری پیشرو
فروردین 1359 کارت پستال، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، نوروز 1359
اردیبهشت 1358 کودتای شیلی یا "وقتی زنان بورژوازی به خیابان سرازیر می‌شوند"، میشل ماتلار
مارکس، انگلس و لنین درباره دیکتاتوری پرولتاریا
12 اسفند 1358 متن مناظره رئیس جمهور و کادر رهبری سازمان چریکهای فدائی خلق، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران – منچستر
مسئله طلا
اردیبهشت 1359 مسئله یهود، کارل مارکس
اردیبهشت 1358 مسلح کردن توده‌ها و تشکیل ارتش خلق، جیاپ
20 اردیبهشت 1358 نگاهی به: رویدادها و وضع اقشار و طبقات جامعه قبل و بعد از قیام، هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران منطقه کرمانشاه
بهمن 1358 نگاهی به: رویدادها و وضع اقشار و طبقات جامعه قبل و بعد از قیام، هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، منطقه کرمانشاه
«هرمز» هم جاودانه شد، گروهی از هواداران «سازمان چریکهای فدایی خلق ایران» کرمانشاه