سازمان مجاهدین خلق ایران
15 خرداد 1358 15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران
آلبوم تراکت، جنبش ملی مجاهدین
آموزش اسلحه
تیر 1358 آموزش و تشریح اطلاعیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین خلق در برابر جریان اپورتونیستی چپ نما
آنها که شهادت را برگزیدند
تابستان 1353 احتضار امپراطوری دلار و توطئه‌های امپریالیستی امریکا
مرداد 1359 ارتجاع چیست و مرتجع کیست
از زندگی انقلابیون درس بگیریم، زندگینامه مجاهدین شهید: سعید محسن، مشکین‌فام، بدیع‌زادگان و...
اسفند 1368 استثمار از دیدگاه ایدئولوژی اسلامی ما، سعید محسن
دی 1352 اصول مخفیکاری فن مبارزه با پلیس
23 دی 1364 اظهارات رادیو مجاهد درباره دکتر شریعتی به تاریخ 23 دی ماه 1364
آذر 1351 اقتصاد بزبان ساده
آذر 1360 التقاط و ایدئولوژیهای التقاطی
29 اسفند 1360 برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران
بهمن 1380 بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، دیدگاهها و اهداف آنان، چرا سازمان نتوانست و نگذاردند نقش اصلی اش را در انقلاب ایفا نماید، مجاهدین خلق ایران – فرانسه
29 شهریور 1365 بولتن خبری انجمن دانشجویان مسلمان فرانسه (هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران)، شماره 33
دی 1358 پرسش و پاسخ، سازمان مجاهدین خلق ایران
پوستر رضائی‌ها: لاله‌های سرخ انقلاب...
26 فروردین 1358 پیام خلق – شماره 6
16 فروردین 1358 تبریک مجاهدین خلق به ملت ایران و رهبر انقلاب بمناسبت پیروزی رفراندوم و تاسیس جمهوری اسلامی
بهار 1358 تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیستهای چپ‌نما
02 مهر 1373 تصمیمات رندانه "کوسه ، ریش پهن" مسئول شورای ملی مقاومت، مجاهدین خلق ایران
جزوه سبز
1346 چشم انداز پرشور، سعید محسن
اسفند 1352 چند گزارش از مجاهدین خلق ایران
آذر 1358 چهار پیام تاریخی «امام»
بهمن 1351 دفاعیات سعید محسن
تیر 1356 دفاعیات محمد بازرگان
تیر 1356 دفاعیات مسعود رجوی
شهریور 1353 راز بیلیون دلار
آبان 1351 روستا و انقلاب سفید، بررسی شرایط انقلابی روستاهای ایران
خرداد 1390 سازمان مجاهدین خلق ایران (از انقلاب 57 تا خرداد 90)، کتاب اول (از انقلاب 57 تا 60 خرداد 1360)، عبدالعلی معصومی
خرداد 1390 سازمان مجاهدین خلق ایران (از انقلاب 57 تا خرداد 90)، کتاب دوم، دوره جنگ ایران و عراق، عبدالعلی معصومی
خرداد 1390 سازمان مجاهدین خلق ایران (از انقلاب 57 تا خرداد 90)، کتاب سوم، شهر اشرف، عبدالعلی معصومی
تابستان 1353 سازماندهی و تاکتیکها
14 اسفند 1357 سخنرانی مسعود رجوی در مراسم یادبود دکتر مصدق
اسفند 1396 سمفونی مقاومت، ترانه‌سرودهای مجاهدین، محمد سیدی کاشانی
بهمن 1351 سندی از سازمان مجاهدین خلق ایران درباره دادگاه و اعدام مجاهد شهید مهدی رضائی
شهریور 1353 سه گزارش از: کارخانه ذوب آهن آریامهر، شرکت سهامی زراعی، شرکتهای غارتگر نفت در مسجدسلیمان
مهر 1351 شناخت "متدلوژی"، بخش 1
مهر 1359 شناخت و بررسی شیوه‌ها و قانونمندی‌های مبارزه ضدامپریالیستی
آذر 1358 عاشورا، فلسفه آزادی، موسی خیابانی
عکس‌هایی از شریف واقفی، بهرام آرام، لیلا زمردیان
خرداد 1351 قسمت هایی از دفاعیات مجاهدین خلق ایران
گزیده ای از عکسهای «پدر طالقانی»
بهمن 1350 گفتاری درباره شکنجه و زندان از مجاهدین خلق ایران
مختصری از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران
خرداد 1357 مدافعات مجاهدین خلق سعید محسن، مسعود رجوی، ناصر صادق، محمد بازرگانی، علی میهندوست، مهدی رضایی، محمد مفیدی
مردم گرائی توحیدی و مردم گرائی مبتذل
12 بهمن 1357 مصاحبه مسعود رجوی با روزنامه کیهان