سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
10 اسفند 1359 22 بهمن، شماره 2، نشریه کارکنان مبارز رادیو تلویزیون
شهریور 1400 از فیضیه تا پیکار...، خاطرات و نوشته‌ها، تراب حق‌شناس
30 بهمن 1357 اشغال کارخانه صنعتی جنرال توسط کارگران مبارز
27 اسفند 1359 اطلاعیه در مورد توطئۀ دستگیری رفیق محسن فاضل
اعدام تقی شهرام
1354 انتشار بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان و انعکاس آن در خارج از کشور، سازمان مجاهدین خلق ایران (م. ل.)
انحطاط، فساد و ازهم‌گسیختگی همه‌جانبه در کشورها و احزابی که تحت حاکمیت رویزیونیستها هستند
بداستان زندگی من گوش کنید، لیلا زمردیان
آذر 1357 برخی از اعلامیه‌های بخش مارکسیستی سازمان مجاهدین خلق ایران
05 مرداد 1359 به خانواده گرامی رفیق تقی شهرام
بیاد شهدای خلق ترکمن، دانشجویان و دانش آموزان هوادار "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر"
مهر 1354 بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران جلد 1
پرچم مبارزۀ ایدئولوژیک را برافراشته‌تر سازیم
29 شهریور 1359 پیام سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر به دانشجویان و دانش‌آموزان انقلابی، 1359
دی 1356 پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به دانشجویان مبارز خارج از کشور، دی 1356 (بازنشر)
دی 1356 پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به دانشجویان مبارز خارج از کشور، سال 1356 و پاسخ به اتحادیه دانشجویان ایرانی در آمریکا، متن اصلی
اسفند 1356 پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به کلیه نیروهای انقلابی میهن، سال 1356
16 آذر 1357 پیش بسوی تشکیل هسته‌های مسلح خلق، آذر 1357
نیمه اول اسفند 1358 پیکار خلق شماره 34، اسفند 1358، گروه انقلابیون مارکسیست لنینیست
05 خرداد 1361 پیکار سرخ و خونین طبقه کارگر ادامه دارد... تا پیروزی، سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر
تحلیل مختصری از انفجار خانه پایگاهی خیابان شیخ هادی و انفجار بمب در دست رفیق محمد ابراهیم جوهری، بهرام آرام
فروردین 1358 تحلیلی بر: تغییر و تحولات درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (54-1352)
22 بهمن 1358 تقویم 1359، بمناسبت 22 بهمن نخستین سالگر قیام مسلحانه خلقهای قهرمان ایران
تقویم 1360
1359 حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگ زده، کلریکالیسم و سرمایه داری دولتی، مجید نفیسی، نسخه چاپی
1359 حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگ زده، کلریکالیسم و سرمایه داری دولتی، مجید نفیسی، نسخه خطی
دی 1381 خط 3 کوششی در جهت ایجاد راهی مستقل، بهزاد م.
16 اسفند 1357 خطاب به آقای مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت درباره توقیف "کارگر، به پیش"
31 شهریور 1365 در آستانه هفتمین سال جنگ ایران و عراق، دانشجویان ایرانی در فرانسه، هوادار سابق سازمان پیکار
19 فروردین 1358 در ترکمن صحرا چه گذشت؟
02 فروردین 1358 دولت موقت انقلابی چیست و مردم از آن چه میخواهند؟
25 تیر 1361 رساله تحلیلی ما، 1361
23 مهر 1357 ریشه های اقتصادی – سیاسی بحران مسکن، سازمان مجاهدین خلق ایران
زندگینامه کمونیست جانباخته حسن منصوری، کادر و مسئول سازمان پیکار در اورمیه
02 مرداد 1359 سازش ناپذیر تا آخرین قطره خوان
20 تیر 1354 سه بیانیه از سازمان مجاهدین خلق درباره: اعدام انقلابی رئیس کمیته مشترک ساواک و شهربانی سرتیپ جنایتکار رضا زندی پور، اجرای حکم انقلابی اعدام مستشاران امریکائی، عمل ناموفق اعدام دیپلمات امریکایی
اردیبهشت 1355 ظهور امپریالیسم ایران در منطقه و تحلیلی بر روابط ایران و عراق، چاپ سوم
آبان 1395 فرار از زندان، اوضاع سیاسی ایران و مبارزه مسلحانه، مصاحبه با محمدتقی شهرام (1353)، اندیشه و پیکار
تیر 1358 قانون کار انقلابی، ضمیمه کارگر، به پیش
کمونیسم چیست؟، گفتگوی دانش‌آموز و دانشجو، دانشجویان مبارز طرفدار آزادی طبقه کارگر
گزارش به خلق، نامه های یکی از اعضاء انشعابی سازمان «مجاهدین» به مرکزیت آن، دفتر اول
27 فروردین 1358 گزارشی از: واقعه خونین سنندج
لنین، استالین: درباه‌ی مطبوعات کمونیستی، دانشجویان و دانش‌آموزان هوادار "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر"
لیست شهدای 1351 تا 1357
مأموریت مصادره یک ماشین، ضعیف‌ترین حلقه طرح اعدام انقلابی سه جاسوس آمریکائی
اردیبهشت 1358 مبارزات دهقانی در ارومیه، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
اردیبهشت 1359 مبارزات زحمتکشان خارج از محدوده، 1356
27 اسفند 1357 مبارزه ایدئولوژیک یا تحریف حقایق، دانشجویان مبارز طرفدار آزادی طبقه کارگر
بهمن 1390 محمدتقی شهرام، دفترهای زندان، یادداشتها و تأملات در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، اندیشه و پیکار
موضع ما درباره انتخابات مجلس شورای ملی