اعلامیه‌ها و بیانیه‌های حزب توده ایران
1359 اسناد و اعلامیه‌های حزب تودۀ ایران، بخش اول (از شهریور 1357 تا پایان اسفند 1358)
09 اسفند 1344 اطلاعیه بوروی کمیته مرکزی حزب توده ایران 9 اسفتند 1344
18 بهمن 1361 اطلاعیه حزب توده ایران 18 بهمن 1361
1365 اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران، برگزاری کنفرانس ملی حزب توده ایران، 1365
اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران، درباره تصمیمات پلنوم نوزدهم
24 فروردین 1355 اعلامیه حزب توده ایران (واحد برلین) 24 فروردین 1355
مهر 1361 اعلامیه حزب توده ایران مهر 1361
اعلامیه شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران درباره نفاق‌افکنی‌های مزدوران امپریالیسم و پلیس
12 تیر 1362 اعلامیه کمیته برون مرزی حزب توده ایران – 12 تیر 1362
20 اسفند 1363 اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران 20 اسفند 1363
تابستان 1390 اعلامیه‌ها و برخی مقالات حزب تودۀ ایران از خرداد 1388 تا پایان اسفند 1388
انتخابات دورۀ هفدهم و طبقه کارگر ایران، ضمیمه روزنامه ظفر ارگان شورای متحده مرکزی
ایران حزب توده بیانیه‌سی، ترکمن زحمتکش‌لری برلشینک!، گرگان و ترکمن‌صحرا تشکیلاتی
24 تیر 1330 بیانیه حزب تودۀ ایران بمناسبت توطئه خونین فاشیستی روز یکشنبه 23 تیر
11 اردیبهشت 1362 بیانیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران 11 اردیبهشت 1362
بیانیه شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران بمناسبت هفته همدردی نسبت بملت کره
20 اسفند 1369 بیانیه کارکنان رادیو ضدانقلابی زحمتکشان درباره پایان کار و فعالیت‌های این رادیو، مرکز اسناد
اردیبهشت 1322 بیانیه کانون ضدفاشیستی ایران، کمیته ایالتی آذربایجان
20 اردیبهشت 1362 بیانیه کمیته برون مرزی حزب توده ایران 20 اردیبهشت 1362
12 تیر 1362 بیانیه کمیته برون مرزی حزب توده ایران مرداد 1362
بهمن 1330 بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران بمناسبت 14 و 15 بهمن 1330
بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران بمناسبت جشن مهرگان و نهمین سال تاسیس حزب تودۀ ایران
آبان 1360 بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) آبان 1360
اردیبهشت 1364 بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت، اردیبهشت 1364
خرداد 1367 بیانیه هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران پیرامون برخی مسائل درون حزبی، خرداد 1367
دوست عزیز، برگه تبلیغی
صحنه سازی رسوای محاکمه دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر قانونی
07 بهمن 1330 گزارش شهربانی کل کشور درباره اعلامیه حزب توده ایران در ساری
03 مهر 1358 نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره قانون اساسی و تدوین متمم آن، سوم آبان 1358
27 دی 1330 نامۀ سرگشادۀ کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران به دکتر مصدق
نهمین سال تاسیس حزب توده ایران را بملت ایران تبریک میگوئیم
هم‌میهنان آزادی و استقلال ایران تهدید میشود، کمیته ولایتی حزب توده ایران – گرگان