رفتن به محتوای اصلی
اعلامیه‌ها و بیانیه‌های حزب توده ایران
اسناد و اعلامیه‌های حزب تودۀ ایران، بخش اول (از شهریور 1357 تا پایان اسفند 1358) 1359
اطلاعیه بوروی کمیته مرکزی حزب توده ایران 9 اسفتند 1344 09 اسفند 1344
اطلاعیه حزب توده ایران 18 بهمن 1361 18 بهمن 1361
اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران، برگزاری کنفرانس ملی حزب توده ایران، 1365 1365
اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران، درباره تصمیمات پلنوم نوزدهم
اعلامیه حزب توده ایران (واحد برلین) 24 فروردین 1355 24 فروردین 1355
اعلامیه حزب توده ایران مهر 1361 مهر 1361
اعلامیه شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران درباره نفاق‌افکنی‌های مزدوران امپریالیسم و پلیس
اعلامیه کمیته برون مرزی حزب توده ایران – 12 تیر 1362 12 تیر 1362
اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران 20 اسفند 1363 20 اسفند 1363
اعلامیه‌ها و برخی مقالات حزب تودۀ ایران از خرداد 1388 تا پایان اسفند 1388 تابستان 1390
انتخابات دورۀ هفدهم و طبقه کارگر ایران، ضمیمه روزنامه ظفر ارگان شورای متحده مرکزی
ایران حزب توده بیانیه‌سی، ترکمن زحمتکش‌لری برلشینک!، گرگان و ترکمن‌صحرا تشکیلاتی
بیانیه حزب تودۀ ایران بمناسبت توطئه خونین فاشیستی روز یکشنبه 23 تیر 24 تیر 1330
بیانیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران 11 اردیبهشت 1362 11 اردیبهشت 1362
بیانیه شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران بمناسبت هفته همدردی نسبت بملت کره
بیانیه کارکنان رادیو ضدانقلابی زحمتکشان درباره پایان کار و فعالیت‌های این رادیو، مرکز اسناد 20 اسفند 1369
بیانیه کانون ضدفاشیستی ایران، کمیته ایالتی آذربایجان اردیبهشت 1322
بیانیه کمیته برون مرزی حزب توده ایران 20 اردیبهشت 1362 20 اردیبهشت 1362
بیانیه کمیته برون مرزی حزب توده ایران مرداد 1362 12 تیر 1362
بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران بمناسبت 14 و 15 بهمن 1330 بهمن 1330
بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران بمناسبت جشن مهرگان و نهمین سال تاسیس حزب تودۀ ایران
بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) آبان 1360 آبان 1360
بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت، اردیبهشت 1364 اردیبهشت 1364
بیانیه هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران پیرامون برخی مسائل درون حزبی، خرداد 1367 خرداد 1367
دوست عزیز، برگه تبلیغی
صحنه سازی رسوای محاکمه دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر قانونی
گزارش شهربانی کل کشور درباره اعلامیه حزب توده ایران در ساری 07 بهمن 1330
نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره قانون اساسی و تدوین متمم آن، سوم آبان 1358 03 مهر 1358
نامۀ سرگشادۀ کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران به دکتر مصدق 27 دی 1330
نهمین سال تاسیس حزب توده ایران را بملت ایران تبریک میگوئیم
هم‌میهنان آزادی و استقلال ایران تهدید میشود، کمیته ولایتی حزب توده ایران – گرگان