رفتن به محتوای اصلی
اعلامیه‌های مشترک حزب چپ ایران پس از وحدت، سال 1401
از اعتراضات مردم علیه گرانی‌های افسار گسیخته حمایت می‌کنیم، به سرکوب، خشونت و انسداد در اطلاع‌رسانی اعتراض می‌کنیم، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - جبهه ملی ایران – اروپا (سامان ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 24 اردیبهشت 1401
از فراخوان به تظاهرات پشتیبانی از جنبش مردم ایران در سراسر جهان حمایت می‌کنیم!، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - جبهه ملی ایران – اروپا (سامان ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 08 مهر 1401
استقبال از برآمد و هم پیوندی بیست تشکل مستقل صنفی و مدنی ایران، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - جبهه ملی ایران – اروپا - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 27 بهمن 1401
اعدام محسن شکاری را محکوم می‌کنیم!، اعدامها هم جمهوری اسلامی را نجات نمی دهند!، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - جبهه ملی ایران – اروپا - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی جمهوری‌خواهان) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا) 17 آذر 1401
اعلامیه 6 حزب و سازمان جمهوری‌خواه و دموکرات، خطر تکرار "جمعه خونین زاهدان" در شهرهای کردستان از مقاومت در این مناطق پشتیبانی کنیم!، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - جبهه ملی ایران – اروپا (سامان ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی جمهوری‌خواهان) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جم 21 مهر 1401
اعلامیه 6 حزب و سازمان: از فراخوان شورای دانشگاه شریف در روز 16 مهرماه پشتیبانی می‌کنیم!، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - جبهه ملی ایران – اروپا (سامان ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 15 مهر 1401
اعلامیه مشترک 6 جریان: اصرار بر توهمات هسته‌ای و شکست مذاکرات وین، بحران سیاسی و اقتصادی کشور را تشدید خواهد کرد، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - جبهه ملی ایران – اروپا (سامان ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا) 08 شهریور 1401
اعلامیه مشترک 6 جریان: جنبش انقلابی ایران، نمونه برجسته جنبش خشونت پرهیزی در جهان است، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - جبهه ملی ایران – اروپا (سامان ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی جمهوری‌خواهان) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 06 آبان 1401
اعلامیه مشترک سه سازمان و تشکل ایرانی، رئیس پارلمان بلژیک، حزب دموکرات کردستان ایران- بلژیک – حزب چپ ایران (فدائیان خلق)- بلژیک – جمهوری‌خواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک 12 تیر 1401
با ایستادگی شجاعانه دانشجویان، دانشگاه همیشه زنده خواهد بود، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - جبهه ملی ایران – اروپا (سامان ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی جمهوری‌خواهان) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 20 آبان 1401
با فراخوان به اعتراض در سالگرد خیزش آبان 98، همراهیم!، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران – جبهه ملی ایران – اروپا (سامانه ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی جمهوری‌خواهان) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا) 24 آبان 1401
با کمک مالی به یاری اعتصاب‌کنندگان، فعالان میدانی و آسیب‌دیدگان جنبش اعتراضی بشتابیم!، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - جبهه ملی ایران – اروپا (سامان ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی جمهوری‌خواهان) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 19 مهر 1401
بار دیگر همراهی خود را با فراخوان اعلام می‌کنیم!، با اعتصابات سراسری، فراخوان سه روزه پاسخ مثبت گرفت!، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 15 آذر 1401
بیانیه 6 جریان جمهوری خواه و دمکرات: بکارگیری روش‌ها و ابزار جنگی علیه معترضان، جنایت جنگی است!، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران – جبهه ملی ایران – اروپا (سامانه ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب سوسیال دمکرات و لائیک ایران (همسازی جمهوریخواهان) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 17 مهر 1401
بیانیه شش سازمان و حزب جمهوری‌خواه دموکرات ، سران حکومت و پیش از هر کس علی خامنه‌ای مسئول این نابسامانی‌ها و تبهکاری‌ها هستند، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران – جبهه ملی ایران – اروپا (سامانه ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 16 تیر 1401
بیانیه میرحسین موسوی، گامی به جلو در راستای گذار از جمهوری اسلامی است، بیانیه جمعی از سازمان‌ها و احزاب جمهوری‌خواه سکولار دموکرات، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - جبهه ملی ایران- اروپا - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 21 بهمن 1401
پروژه رهبرتراشی، راه رهائی مردم از شر جمهوری اسلامی نیست!، اعلامیه 6 سازمان سیاسی جمهوری‌خواه پیرامون سخنرانی آقای رضا پهلوی، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران – جبهه ملی ایران – اروپا (سامانه ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 19 خرداد 1401
پناهجویان افغانستانی فرصت هستند، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - همبستگی جمهوری‌خواهان 31 فروردین 1401
تکذیبیه جمعی از سازمان‌ها و احزاب جمهوری خواه پیرامون بیانیه جعلی، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران – جبهه ملی ایران – اروپا (سامانه ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 13 بهمن 1401
تهدید به اعدام احمدرضا جلالی به عنوان ابزار باج گیری را محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی فوری او هستیم!، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران – جبهه ملی ایران – اروپا (سامانه ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 18 اردیبهشت 1401
جمهوری‌خواهان سکولار دموکرات دنبال رهبری فردی در خارج از کشور نیستند، بیانیه جمعی از تشکل‌های جمهوری‌خواه سکولار دمکرات پیرامون رهبری جمعی و متکثر، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران – جبهه ملی ایران – اروپا - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 08 بهمن 1401
حضور مردم در خیابان و تداوم اعتراضات، کلید پایان دادن به حجاب اجباری و گشت ارشاد است، بیانیه شش جریان سیاسی در حمایت از اعتراضات مدنی مردم ایران، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - جبهه ملی ایران – اروپا (سامان ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی ملی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک) - سازمان‌های جبهه ملی 29 شهریور 1401
حمایت از فراخوان "مجمع پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – پاریس" برای شرکت در راهپیمایی روز یکشنبه 4 دسامبر در پاریس، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)– فرانسه – حزب دموکرات کردستان ایران– فرانسه – سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران- فرانسه 09 آذر 1401
حمله به کمپ‌های احزاب کردی ایرانی و تجاوز به مرزهای کشور همسایه را محکوم می‌کنیم!، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا) 24 آبان 1401
حمله شیمیائی به مدارس دخترانه، جمهوری اسلامی تهدیدی جدی علیه جان، سلامت و امنیت دانش آموزان و دانشجویان است، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - جبهه ملی ایران – اروپا - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 11 اسفند 1401
دستگیری فعالان سیاسی، مدنی و هنرمندان، نشانگر استیصال و ترس جمهوری اسلامی است!، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران – جبهه ملی ایران – اروپا (سامانه ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 18 تیر 1401
سیاست خارجی اتکا به شرق و دشمنی با غرب، نقض منافع ملی است، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران – جبهه ملی ایران – اروپا - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی جمهوری‌خواهان) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا) 24 آذر 1401
کشتار و اعدام اعتراض کنندگان، جنایت دولتی علیه مردم ایران است، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - جبهه ملی ایران – اروپا (سامان ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی جمهوری‌خواهان) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 25 آبان 1401
نام براهنی در آینده ایران بسامد بیشتری پیدا خواهد کرد، پیام تسلیت سه سازمان جمهوری‌خواه سکولار دموکرات به مناسبت درگذشت دکتر رضا براهنی، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 09 فروردین 1401
ننگ بر قاتلان مهسا امینی، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - جبهه ملی ایران – اروپا (سامان ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا) 26 شهریور 1401
همراهی با فراخوان جنبش دانشجوئی برای اعتراض در روزهای 14، 15 و 16 آذر به مناسبت روز دانشجو، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - جبهه ملی ایران – اروپا - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی جمهوری‌خواهان) - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 12 آذر 1401