رفتن به محتوای اصلی
اعلامیه‌های مشترک حزب چپ ایران پس از وحدت، سال 1400
"نه" به انتخابات فرمایشی، آری به تغییرات ساختاری سیاسی برای گذار به دمکراسی، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 08 خرداد 1400
اعتراضات معلمان در شرایط کنونی ایران، «صنفی سیاسی» است!، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 03 بهمن 1400
بمباران مراکز استقرار نیروهای احزاب کرد ایرانی و تهدیدات علیه آنان در اقلیم کردستان عراق را محکوم می‌کنیم!، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 19 شهریور 1400
پیرامون نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1400، 28 خرداد روز نمایش قدرت مردم و ترسیم چشم انداز امیدوارکننده‌ای برای آینده جنبش دمکراسی‌خواهی ایران بود، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 05 تیر 1400
تداوم و گسترش خیزش مردم خوزستان می‌تواند اراده سرکوبگران را متزلزل و دستگاه سرکوب را فرسوده کند!، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 04 مرداد 1400
جمهوری اسلامی ایران مسئول مرگ غم‌انگیز «بکتاش آبتین» است!، اعتراض به مرک تحمیلی بکتاش آبتین حمایت از آزادی و نویسنده مستقل است!، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 19 دی 1400
دعوت به تحریم فعال انتخابات فرمایشی، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه برای گذار به دمکراسی، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 15 فروردین 1400
روز جهانی کارگر دستاوردی انکارناپذیر برای عدالت اجتماعی، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران – جبهه ملی ایران – اروپا (سامانه ششم) - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران - سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 10 اردیبهشت 1400