رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 171، 18 مرداد 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

آلترناتیو پرولتری و مسئله تصرف قدرت

1

سرمایه‌گذاری خارجی یا تاراج سرمایه ملی؟

1

هیاهوی بسیار برای...

1

در تدارک قیام (5) قیام و رهبری

1

کردستان سرزمین زندگی و مبارزه

1

سه آلترناتیو حکومتی در مقابل رژیم ضدانقلابی جمهوری اسلامی

21

یادداشتهای سیاسی

- جنایتکار کیست؟

- "خودکفائی"!

- برنج سرگردان در راه

24

هشدار به دانش‌آموزان

24