فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 143، 23 دی 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بیست و سومین سالگرد انقلاب کوبا گرامی باد

1

نظامی‌گری و ارتجاع سیاسی

1

ارزیابی ذهنیت حاکم بر توده‌ها – آبان و آذر 60

1

ابعاد نوینی از جنایات رژیم جمهوری اسلامی، سخنی کوتاه با اقلیتهای مذهبی

1

جنبش کارگری

مبازرات کارکنان گاز منطقۀ حد فاصل اهواز – آغاجاری

3

تبلیغ و چگونگی پیشبرد آن در مراکز تجمع توده‌ها

5

کمبود مایحتاج، گرانی، صف، سرکوب و زورگوئی از بین نمی‌رود مگر آنکه: به مبارزه برخیزیم، متشکل شویم، و جلوی مزدوران رژیم بایستیم

6

رژیم جمهوری اسلامی، حامی زمینداران دشمن دهقانان

7

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

زنده باد انقلاب پرو (8)

9

نقد و بررسی یک گزارش

14

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

15

کمکهای مالی دریافت شده

16

قطعنامه دربارۀ گزارش کمیته مرکزی موقت سازمان

17

اخبار روستائی

18

شورای انتصابی بخشدار رودبار قصران، برای اهالی روستای لالان

18

اسامی شهدای آذرماه

19

اسامی 207 نفر مبارز که از طرف رژیم (در آذرماه) بعنوان اعدام شدگان اعلام شد، تنها بخش کوچکی از اعدام شدگان در این ماه هستند!

20

بخشنامه‌های محرمانه یعنی پیشبرد سیاستهای ضدخلقی دور از چشم خلق

20

فدائی شهید رفیق دکتر شفیعی

20

اخبار کردستان

20