فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 137، 4 آذر 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

طرح ایران برای مسئله افغانستان از هر جهت با شکست کامل روبرو شده است!

1

رفسنجانی "گام به گام" به دنبال بازرگان

1

در حاشیه سیاست خارجی رژیم

1

اخبار کردستان

دانش‌آموزان قهرمان سنندج باز هم حماسه آفریدند

1

جنبش کارگری

پالایشگاه تهران

پالایشگاه تبریز

بندر لنگه

3

جنبش کارگری

شیراز

4

میتینگ هواداران سازمان در پاریس

4

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

8

ارزیابی ذهنیات حاکم بر توده‌ها شهریور و مهر 1360

9

شعری از یک رفیق کارگر: زندانبان

10

تقلیدی ناشیانه از شگردهای ساواک (قسمت سوم) آیا ما با امپریالیسم همسو هستیم؟

11

چهره واقعی و جنایتکارانه رژیم عریانتر می‌شود!

12

علیه جنایات بی‌شمار رژیم خون‌آشام جمهوری اسلامی

12

ارگان سازمانی نقش و وظایف آن (قسمت 6) مبارزات خود را حول ارگان سازمان – نشریه کار – سازمان دهیم

13

اخبار مدارس

16

اخبار مدارس

17

کمکهای مالی دریافت شده

17

اخبار شهرستانها

- تهران، شرکت واحد، طرح زنانه و مردانه کردن اتوبوس‌ها با مقاومت مردم با شکست مواجه شد.

- قزوین، همدان، زنجان

- یورش پاسداران مزدور به مردم زحمتکش ابیوردی – به نقل از خروش شماره 8

- اعدام انقلابیون در کازرون - به نقل از خروش شماره 8

- اهواز، دزفول، سربندر

18

اخبار شهرستانها

- رابطه با امریکا را میخواهیم چه کنیم پس چرا از امریکا آمبولانس میخرد؟ فلاحیه (شادگان)

- ماهشهر، لرستان – بروجرد

19

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید عبدالرضا غفوری

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید کامران علوی

20

گرامی باد خاطره شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران آذرماه

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید عبدالله یزدانی

20