فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 134، 13 آبان 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اختلافات درونی هیئت حاکمه را به میان توده‌ها ببریم

1

بحران اقتصادی و دروغپردازیهای حاکمیت

1

تجربه جهانی امپریالیسم، سرکوب در مقابل رشد مبارزه طبقاتی

1

اخبار کارگری

3

در اهتزاز باد پرچم ظفرنمون انقلاب سوسیالیستی اکتبر

4

گرامی باد 13 آبان روز خونین دانش‌آموز

5

خلق به نیروی لایزالش اتکاء دارد

6

چه نیروهائی در کردستان شمالی علیه خلق کرد متحد شده‌اند

6

تجربه یک شکست: شکست کودتای گامبیا، شکست تاکتیک نفوذ از بالا

7

فرانسه – گزارشی از مبارزات دانشجویان انقلابی ایرانی در فرانسه

7

وضعیت کنونی و تاکتیک‌های ما

9

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

16

انتخابات، تجربیات توده‌ها و رهنمودی جهت تبلیغ

17

پای صحبت مادر شهید اسکندر "سیامک"

18

کمکهای مالی دریافت شده

18

رژیم به نوکران خود هم رحم نمی‌کند

20

اخبار مدارس

21

شعری از رفقای دانش‌آموز مشهد

21

اخبار

22

اخبار

23

قابل توجه رفقای هوادار در گیلان

23

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق محمود بابائی

24

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق حسن جلالی نائینی

24

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق لقمان مدائن

24