فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 128، اول مهر 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به دانش‌آموزان سراسر ایران

1

بازسازی و گسترش بی‌شرمانه ساواک – اهداف آن، وظایف ما

1

آیا رژیمهای ضدخلقی چون رژیم خمینی، سادات و پینوشه با انتخابات قلابی و نمایشی می‌توانند به حکومت خود مشروعیت بدهند؟!

1

بحران اقتصادی، رشد قاچاق و قاطعیت خلخالی!

1

پیام "پیشگام" بمناسبت آغاز سال تحصیلی

3

گرامی باد خاطرۀ رفیق نادره نوری

4

تجار مکتبی برای ادامه چپاول خلق به حزب جمهوری اسلامی باج میدهند

4

پرولتاریا و آزادیهای دموکراتیک (8) لیبرالها و دموکراسی

5

تقلیدی ناشیانه از شگردهای کثیف ساواک، بحثی پیرامون شوهای تلویزیونی رژیم

7

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

اعتلای جنبش رهائیبخش خلقهای آمریکای مرکزی و توطئه‌های امپریالیسم آمریکا

نیکاراگوئه از بند رسته

السالوادور: در راه پیروزی

9

یک ارزیابی کوتاه از ذهنیت حاکم بر توده‌ها، مردادماه 1360

10

ارگان سازمانی و نقش آن (4) مبارزات خود را حول ارگان سازمان – نشریه کار – سازمان دهیم

13

اخبار شهرستانها

آمل: گزارشی از یک حرکت اعتراضی

رامسر: جنایات پاسداران سرمایه روی جنایات صهیونیستها را سفید کرد

رامسر: تجلیل از شهدای خلق

گیلان

15

صید آزاد حق مسلم صیادان است

16

با کمک‌های مالی خود سازمان را یاری رسانید

18

کارگران مبارز کارخانۀ آزمایش زیر بار شورای فرمایشی نمی‌روند

18

شعر: به یاد معلم انقلابی رفیق صمد بهرنگی

19

نامه یک رفیق از زندان

19

اعتصاب غذای دانشجویان انقلابی ایرانی مقیم سوئد در اعتراض به کشتارهای اخیر

19

گزارشی از شکنجه‌گاه اوین

20

بازداشت شکرالله پاک‌نژاد را محکوم میکنیم

20

گرامی باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق قاسم سیدباقری

20