فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 120، 7 مرداد 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

نتایج انتخابات و پی‌آمدهای آن

1

لایحۀ احزاب در کنار رژیم جمهوری اسلامی به بایگانی تاریخ سپرده خوهد شد

1

رژیم جمهوری اسلامی دیکتاتوری ارتجاعی یا دموکراسی انقلابی (2)

1

شرایط نوین، سازماندهی نوین

1

توطئه‌های صهیونیست‌ها، امپریالیست‌ها و ارتجاع عرب در نابودی جنبش فلسطین محکوم به شکست است

1

کارگران چه می‌گویند؟

3

از: اعلامیه‌ها و تراکتها و نشریات کارگران پیشرو

5

خشم و کینه اهالی لنگرود از اعدام سه انقلابی

6

کشتار و سرکوب انقلابیون نشانۀ دیگری از دشمنی رژیم با زحمتکشان!

8

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

 

گواتمالا

9

السالوادور: 13 ایالت از 14 ایالت السالوادور صحنه نبردهای انقلابی است

9

از سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خطاب به خلقهای قهرمان سراسر جهان و سازمانهای انقلابی و دموکراتیک

10

اطلاعیه امور مالی سازمان

12

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (4) تشدید ستم دوگانه "بر اقلیتهای مذهبی"

13

حمایت از ایرلند فریبی دیگر

14

رژیم جمهوری اسلامی: گامی در جهت احیاء پیمان سنتو

14

توضیح

16

خرید اسلحه از اسرائیل

16

پیشمرگان فدائی و دموکرات پایگاه رژیم را درهم کوبیدند

16

جنایات رژیم جمهوری اسلامی روی جنایات شاه را سفید کرد!

19

یاد شهدای مرداد ماه گرامی باد

20

یورش به تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی جلو زندان اوین!

20

یاد رفیق فدائی بهمن راست‌خدیو گرامی باد

20