فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 119، 31 تیر 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

قیام 30 تیر تجربه‌ای پیروزمندانه از اتحاد عمل نیروهای خلق در مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم

1

انتخابات بسبک "رستاخیزی"

1

موضعگیری‌های شوروی در قبال انقلاب ایران، نقض آشکار اصول انترناسیونالیسم پرولتری

1

دربارۀ مجلس مؤسسان

1

جنبش کارگری

 

اخباری از صنعت نفت

3

مبارزه کارگران برق واگنها علیه سیاستهای انجمن اسلامی

3

اخبار کوتاه کارگری

3

تنفر و خشم زحمتکشان در برابر اعدامهای رژیم!

4

بررسی و تحلیلی از جنبش کارگری در سال گذشته

5

رژیم جمهوری اسلامی: دیکتاتوری ارتجاعی یا دموکراسی انقلابی؟!

7

اعدامهای اخیر رژیم ددمنش جمهوری اسلامی، روی بیدادگاههای فاشیستهای هیتلری و صهیونیستها را سفید کرده است

8

اعدام و ترور انقلابیون در بابل

9

افشاگری پرسنل انقلابی ارتش در میاندوآب

9

یک دهقان زحمتکش در حمزه‌کلای بابل توسط پاسداران به شهادت رسید

9

اعدام جنایتکارانه حسن خوش‌قامت کارگر مبارز ذوب آهن را محکوم میکنیم!

9

جنبش جهانی

 

نیکاراگوئه: ساندنیست، انترناسیونالیست

10

آرژانتین: آرژانتین زنده است سانچو زنده است

10

انگلستان: بپا، بپا، زحمتکشان

10

آلمان غربی: خانه‌گردی

10

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (3) وعدۀ آزادی زنان... تثبیت و تشدید ستم دوگانه بر آنان

12

نه تنها آسمان اوین، که آسمان ایران را غرق ستاره خواهیم کرد!

13

"کسر 600 تومان از حقوق خدمتگذارارن آموزش و پرورش" گامی دیگر در جهت دشمنی با زحمتکشان

13

دادستانی نقده علاوه بر زمین‌های یک زمیندار، چهل هکتار هم به او جایزه داد!

13

کودتای بی‌دردسر: یادداشتهای تاریخی (1)

15

نامه جامعه حقوق بشر در اعتراض به کشتار اخیر و پاسخ وزارت خارجه به آن

17

نازشصت ریگان به رژیم جمهوری اسلامی بخاطر اعدامهای انقلابیون ایران

17

اطلاعیه امور مالی سازمان

18

چند خبر از زنجان

18

تصحیح و پوزش

18

دربارۀ مجلس مؤسسان

19

خراب کردن آلونک‌ها و جمع‌آوری دکه‌ها و... جلوه دیگری از سیاست سرکوب رژیم ضدخلقی

20

گرامی باد یاد رفیق یحیی رحیمی

20

بار دیگر رژیم فاشیستی اسرائیل، اردوگاه‌های خلق قهرمان فلسطین را بمباران کرد

20

نماز جمعه اجباری

20