فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 117، 17 تیر 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

چون کوه استوار و چون پولاد مقاوم و سرسخت باشیم

1

تحریم انتخابات ریاست جمهوری

1

بودجه 60: گامهای بلند بسوی امپریالیسم، جمهوری اسلامی نگهبان «ارثیه‌های ننگین»

1

جنبش کارگری

 

حمله مزدوران جمهوری اسلامی به کارکنان پالایشگاه تهران

3

تعطیل و اخراج کارگران صنایع فولاد اهواز تلاش برای ادامه کار فولادکروپ آلمان

3

اخباری از انجمن‌های اسلامی کارخانه‌ها

3

از: اعلامیه‌ها، تراکتها و نشریات کارگران یشرو

گچساران، قزوین، نفت، ساری

5

چماقداری شاهنشاهی و چماقداری جمهوری اسلامی

5

تلاش رژیم ایجاد جو خفقان در مناطق مختلف

6

اعلامیه اتحاد ملی زنان در رابطه با شرایط اخیر

6

حمله به خانواده زندانیان در جلو زندان اوین

6

پاسداران، دختری را از اتاق عمل برای اعدام بردند

6

دستگیری‌های وسیع در سنقر کلیائی

8

خمینی چه گفت، خمینی چه کرد؟ آیت‌الله خمینی، وعدۀ آزادی، حکومت اختناق

9

دهقانان زحمتکش ترکمن صحرا قاطعانه از کشت و برداشت شورائی دفاع میکنند

10

جنبش جهانی کارگری - رهائیبخش

 

آلمان: حمله پلیس فاشیستی آلمان به زاغه‌نشینان

11

عراق: توسط مبارزان کرد عراقی 5 آلمانی به گروگان گرفته شدند

11

السالوادور: یک تصویر از دهها و صدها نمونه جنایت و وحشیگری رژیم حامی سرمایه‌داران علیه خلق و فرزندان انقلابی آن

11

ترکیه: اعدام فاشیستی 2 انقلابی کمونیست در ترکیه و تقاضای اعدام برای رهبر اتحادیه انقلابی کارگران

11

مراکش: عقب‌نشینی توطئه‌گرانه سلطان حسن

11

گزارشی از تظاهرات ضدامپریالیستی اول ماه مه در واشنگتن

12

شعر: با یاد فدائی شهید، سعید سلطانپور، شاعر و هنرمند انقلابی

14

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نموداری از سلب اعتماد توده‌ها از نهادهای حاکمیت

16

اعدام رفقا محسن فاضل و سعید سلطانپور لکه ننگی دیگر بر دامان رژیم جمهوری اسلامی

16