فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 115، 3 تیر 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پاسداران سرمایه، راهپیمائی کارگران قهرمان «شهر صنعتی البرز» را بخون کشیدند

1

حول شعار "مرگ بر حزب جمهوری اسلامی، زنده باد شوراهای انقلابی، پیش بسوی مجلس مؤسسان» متحد شویم!

2

قطع دست بخاطر یک کیسه برنج و نصیحت و تادیب برای جهانخواران و استثمارگران

4

سردشت

4

جنبش کارگری

 

مبارزۀ پیروزمند کارگران کارخانه سرامیک البرز

5

اعتصاب کارگران ارج، جلوه‌ای از مبارزه‌جوئی و همبستگی کارگران

5

اجتماع کارگران «پی‌ساخت» در مقابل مجلس برای دریافت حقوق عقب‌مانده خود

5

اخباری از شرکت واحد

6

خواستهای کارگران شرکت واحد... نقش شورا و انجمن اسلامی

6

مبارزات کاگران در مقابله با تعطیل مجتمع صنایع فولاد

6

از اعلامیه‌ها، تراکتها و نشریات کارگران پیشرو

 

نقل از پیشتاز، نشریه کارگران پیشرو صنعت نفت:

پیرامون هشتمین اجلاسیه سراسری شوراهای صنعت نفت؛ پنجم و ششم اردیبهشت در شیراز

7

شوراهای صنعت نفت

7

نوع جدید مخالفت

7

بررسی و تحلیلی از جنبش کارگری در سال گذشته (4)

8

رهنمود به هوادران: فعالیت تبلیغی خود را شدت بخشید

10

جنبش جهانی کارگری - رهائیبخش

 

پرو – لیما 22 خرداد

11

تصرف یک شهر دیگر توسط انقلابیون السالوادور

11

نامیبیا 25/3/60

11

ترور سه فلسطینی در زندان

11

افزایش دستمزد متناسب با افزایش قیمتها حق مسلم کارگران است

12

بجای امپریالیسم، نوچه‌های امپریالیسم!

13

گرامی باد سالروز اعتصاب خونین کارگران نساجی قائم‌شهر

13

عدالت به شیوه رژیم جمهوری اسلامی

13

50 میلیون تومان هزینه ایجاد زندانهای جدید!

14

از میان رفقایمان تنها رفیقی که در دوران قبل از مرگش لقب کبیر گرفت او بود

15

یورش جدید وزارت کار به شوراها تحت عنوان «قانونی کردن»

16

خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند

17

درگیری پیشمرگان فدائی در مریوان با سرکوبگران خلق کرد

17

رفقا! هواداران!

18

اعدام جنایتکارانه فدائی خلق سعید سلطانپور

19

خبرهائی ازجنبش مقاومت خلق کرد

نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی دست به سیاستهای تازه‌ای جهت سرکوب خلق کرد زده‌اند اما در اولین حرکات خود با ضربه‌های سنگینی از جانب پیشمرگان و خلق قهرمان کرد روبرو شدند

20

گرامی باد خاطرۀ مجاهد شهید «رضا رضائی»

20

یاد شهدای تیرماه گرامی باد

20

گرامی باد خاطره رفیق شهید دکتر اسماعیل نریمیسا

20