فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) فوق‌العاده خبری شماره 1، 28 خرداد 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

ایجاد بازداشتگاههای دسته‌جمعی در خدمت سرکوب مبارزات خلق

1

هشدار! به خلق قهرمان ایران

1

ضرورت نشریه خبری در شرایط حساس کنونی

1

اعلام راهپیمائی جبهۀ ملی و شگرد رژیم جمهوری اسلامی

1

هموطنان مبارز!

1

اعلام مواضع سازمانها و گروههای سیاسی

2

مذاکرات صلح دور از چشم خلق تکرار رسواتر جریان آزادی گروگانها

3

اعتراض به سیاست سرکوب و اختناق در شهرهای مختلف ایران

راهپیمائی‌ها و تظاهرات طرفداران آزادی در هفته گذشته، در اکثر شهرها با خشونت، تیراندازی و دستگیری مواجه شد.

در بجنورد سه نفر، در رشت سه نفر – در املش دو نفر و در لاهیجان نیز دو نفر در این درگیریها به شهادت رسیدند.

4