فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 112، 13 خرداد 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

در سالگرد تعطیل دانشگاهها مبارزه برای بازگشائی دانشگاهی مردمی، آزاد و شورائی را گسترش دهیم

1

معامله ایدئولوژیک رویزیونیستها و الهیون پیرو خط امام

1

پیش از طوفان

1

9 خرداد 58 چهارشنبه سیاه: روزی خونین در تاریخ خلق عرب خوزستان

1

از اعلامیه‌ها، تراکتها و نشریات کارگران پیشرو:

اراک، اصفهان، تهران، تبریز، قزوین، سربندر، چهار محال بختیاری

3

پاسخ به سئوالات

4

اجتماع کارگران نیروگاه برق رامین اهواز در مقابل نخست وزیری

4

نگاهی به 15 خرداد 42

6

زحمتکشان مشهدی بار دیگر نشان دادند که: قدرت زحمتکشان تنها در اتحادشان نهفته است

6

افشای اسناد مربوط به توطئه سرکوب سازمانها و گروههای سیاسی

7

مردم ایران لایحه قصاص را که تبلور دوران بربریت و توحش است به زباله‌دان تاریخ خواهند افکند

10

جنبش جهانی کارگری - رهائیبخش

 

معدنچیان آمریکا گارد اعتصاب تشکیل دادند

11

السالوادور: سازش نه، انقلاب تا پیروزی

11

مردم چه میگویند، مردم چه میخواهند؟

12

رهنمود هواداران سازمان در سیستان به معلمان و دانش‌آموزان مترقی

12

دولت باید وام بدون بهره در اختیار کشاورزان قرار دهد

13

موسی سلیم حاکم میانه متحد با زمینداران علیه دهقانان

13

همکاری پاسداران و مالکین در سرکوبی دهقانان

13

ویران کردن خانه‌های زحمتکشان تبریز، گوشه‌ای دیگر از اعمال ضدخلقی جمهوری اسلامی

14

اخراج معلمین فیروزکوه به اتهام داشتن "خط صمد"

14

مراسم چهلم "صنم قریشی" در بندر عباس به خون کشیده شد!

15

تصحیح و پوزش

15

وزارت کار: اجرای طبقه‌بندی مشاغل پس از تسخیر شوراها

16

شوراها و سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی

17

اعتراض کانون مستقل معلمان تهران به بازداشت سعید سلطانپور

18

سانترالیسم دمکراتیک

19

دعوای اصلی بر سر چیست؟

20

"حق ویژه" توطئه‌ای دیگر علیه کارگران

20

شوشتر

20

توضیح

20

توضیح

23

14 خرداد، سالروز اعلام جمهوری گیلان گرامی باد

24

نامه پدر رفیق شهید محمود صمدی

24