فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 109، 23 اردیبهشت 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اوضاع سیاسی کنونی و تاکتیکهای حزب جمهوری اسلامی بمثابه قدرت مسلط در هیئت حاکمه

1

انتخابات فرانسه تکرار بازیهای کهنه شدۀ بورژوازی

1

اجتماع کارگران اخراجی ایران ناسیونال در مقابل نخست وزیری

1

اعتراض سازمانهای مترقی و شخصیتهای جهانی به بازداشت سعید سلطانپور

1

اعتراض پیروزمندانه کارگران مینو

3

مبارزۀ کارکنان نفت فلات قاره (سیری ولاوان) بخاطر یک هفته کار یک هفته استراحت

3

تحصن در پالایشگاه شیراز

3

از میان نامه‌های کارگران

4

حکومت نظامی و خانه‌گردی در شادگان

4

بررسی مختصری از جنبش کارگری در دو سال گذشته (1)

5

رسوائی‌های مالی رژیم جمهوری اسلامی

7

لایحۀ بودجه 1360 دروغ مصلحت‌آمیز

8

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

 

مرگ بابی‌ساندز تجلی عزم پولادین خلق

9

نامه‌ای از زندان انگلستان

9

کویت: اعتصاب پیروزمند نفتگران

9

اول ماه مه در کشورهای جهان

9

ترکیه و شیلی

9

بر آوارگان چه می‌گذرد؟ گزارشهایی از اردوگاههای آورگان

رنج، بیماری و بیکاری در میان آوراگان بیداد میکند

10

قطع دست، شیوه قرون وسطائی مبارزه با دزدی

11

السالوادور، یونان، گواتمالا، اسپانیا، الجزایر

12

معنای بلوکه کردن حساب را هم فهمیدیم!

12

سابقه تاریخی خیانتهای حزب توده (5)

13

بزرگداشت روز کارگر در شهرستانها

آستارا، مشهد، مسجدسلیمان، کرمانشاه، بوکان

14

میخواهند زنده‌ها را در بدر کنند تا برای مرده‌ها خانه آخرت بسازند!

15

در دره‌شهر لرستان امام جمعه می‌دزدد، آورارگان زندانی می‌شوند!

15

پاسخ به سئوالات: قدرت دوگانه

17

مردم چه میگویند، مردم چه میخواهند؟ باید شهید داده باشید تا به شما خانه بدهیم

17

قسم حضرت عباس یا دم خروس

17

شعر: تقدیم به چریک شهید قهرمان خلق بابی‌ساندز

19

گرامی باد خاطره رفیق انشاالله اسدیان معلم آگاه و انقلابی

20

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران دربارۀ مذاکرات موفقیت‌آمیز نیروهای جنبش مقاومت خلق کرد

20

کشتار کارگران بیکار سنندج

20

کارگر ساختمانی رفیق احمد برار پور قربانی دیگری از اردوگاه کار

20

بخشی از پیام زندانیان سیاسی قزل حصار بمناسبت اول ماه مه

20