رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 106، 2 اردیبهشت 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اطلاعیه دادستان کل انقلاب (علی قدوسی) نمایشی از سیاست شلاق و نان‌قندی رژیم

1

رژیم جمهوری اسلامی یکبار دیگر جنایت آفرید و خانه‌های زحمتکشان را با خاک یکسان کرد

1

جنبش کارگری

 

استخدام رسمی، حق مسلم کارگران موقث "برق مرکز" است

3

تحصن کارکنان پالایشگاه تهران و اتحاد قدرتمند آنها

3

از میان نامه‌های کارگران: نامه یک کارگر هوادار اهل مراغه

4

نمایندگان کارکنان شرکت نفت آزاد باید گردند

4

بزرگداشت هفت فدائی شهید در بهشت زهرا

5

گرامی باد خاطره 9 رزمنده فدائی و مجاهد خلق

5

دربارۀ "کمیتۀ هماهنگی" و درک انحرافی از آن

6

لایحه قصاص، گامی فراتر در سرکوب حقوق دمکراتیک زنان

8

سابقه تاریخی خیانت‌های حزب توده (2)

9

جنبش جهانی کارگری - رهائیبخش

 

السالوادور: تداوم مبارزه

10

انگلستان: شورش تهیدستان

10

فرانسه

10

امریکا

10

پرتوریا

10

دو روز تعطیل، 40 ساعت کار در هفته، حق مسلم کارگران است

11

نخستین حرکت اعتراضی توده‌ای علیه ریگان

15

بیکاری در آمریکا

15

پای صحبت دهقانان بروجرد

19

پاسخ به سئوالات

20

رهنمود به رفقای هوادار

22

پیام خانواده‌های شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

23

دو افشاگری به نقل از: بامی استار نشریه هواداران سازمان در سیستان و بلوچستان

23

یکصد و یازدهمین سالگرد تولد لنین خجسته باد

24

خبرهائی از جنبش مقاومت خلق کرد

24

سعید سلطانپور شاعر و هنرمند انقلابی و آزاد باید گردد!

24