رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 105، 26 فروردین 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

روز اول اردیبهشت سالروز مقاومت دانشجویان انقلابی و رسوائی حکومت جمهوری اسلامی

1

انجمن اسلامی کارخانه ابزار فریب و توطئه حزب جمهوری اسلامی

1

جنبش کارگری

 

سال نو و موج مبارزات کارگری

3

اعتصاب و کم‌کاری در مجتمع شیمیائی پارچین

3

اعتصاب در شرکت هوفمن

4

اعتصاب و اعتراض در مهمات سازی

4

پارس متال

4

پارس الکتریک

4

چیت تهران (بافکار)

4

از میان نامه‌های کارگران

 

نامه‌ای از کارخانجات مهماتسازی

8

کارگر عزیز کارخانجات مهماتسازی!

8

اول اردیبهشت، تداوم راه سرخ 16 آذر

9

حماسه مبارزه، مقاومت، و شهادت بیژن جزنی و همرزمانش همیشه الهام‌بخش مبارزان راه رهائی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما خواهد بود.

12

در مراسم بزرگداشت 9 رزمنده فدائی و مجاهد خلق شرکت کنیم!

13

از میان گزارشها: مردم چه میگویند، مردم چه میخواهند؟

14

سابقه تاریخی خیانتهای حزب توده (1)

15

جنبش جهانی کارگری - رهائیبخش

 

امپریالیسم آمریکا آماج مبارزات خلقهای جهان

17

عراق

17

آلمان: مصادره انقلابی ساختمانهای سرمایه‌داران توسط آلونک‌نشینها

17

(کارگران مهاجر)

17

تونس: تجارت نیروی کار

19

آفریقای جنوبی

19

هندوستان

19

فرانسه

19

ایتالیا

19

موزامبیک

19

کلمبیا

19

مصاحبه‌ای با مادران فدائیان شهید 30 فروردین

21

رفقا و هواداران

22

آیت‌الله خمینی: بعضی از اینها آن رفیق خودشان را شکنجه میکنند برای اینکه بگویند ما دادیم!!!

23

تیرباران در ملاء عام، خشم مردم را برانگیخت

23

انقلابی دیگری در بندرعباس به شهادت رسید

23

گرامی باد خاطرۀ شهدای فروردین ماه

24

اعتصاب غذا و اعتراض زندانیان سیاسی

24

1200 میلیارد ریال سود تجار در سال 1359

24

روز اول ماه مه را با شکوه هرچه تمامتر برگزار کنیم!

24