فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 102، 27 اسفند 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

با ایمان به پیروزی کارگران و زحمتکشان بهاران خجسته باد

1

بررسی اوضاع سیاسی و رهنمودهائی به هواداران

1

سرکوب خونین کارگران کفش ملی، خشم تودۀ کارگران و زحمتکشان را برانگیخت

1

جنبش کارگری

 

گزارشی از معدن قلعه‌زری بیرجند

3

پیروزی کارگران کارخانه نیتینگ

3

اخباری از شهر شادگان: جنگ دست‌آوزیزی برای استثمار بیشتر کارگران و زحمتکشان

3

دیروز سرکوب زحمتکشان شرکت واحد، امروز سرکوب خونین کارگران کفش ملی

4

از: اعلامیه‌ها، تراکتها و نشریات کارگران پیشرو

5

از میان نامه‌های کارگران

6

مبارزات کارگران جهت سود ویژه اوجی نوین در مبارزات طبقه کارگر ایران

7

نفتگران تهران میگویند: بساط تعاونی اعتبار باید به نفع تعاونی مصرف برچیده شود

8

کدامیک از دو طرف ضدامپریالیست است؟

8

دهقانان باید خودشان دست بکار شوند و زمینهای زمینداران بزرگ را مصادره کنند

9

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

10

رهنمود هاشمی رفسنجانی به امپریالیستها

10

نامه یک پاسدار سابق کمیته

11

جنبش جهانی کارگری - رهائیبخش

 

مبارزات کارگران در کشورهای امپریالیستی رو باعتلاست

13

آمریکا

13

همه در یک صف

13

اعتصاب بخشهای مختلف در صنایع آلمان.

13

اعتصاب کارکنان در انگلستان

13

ایتالیا: بحران اقتصادی، اخراج‌ها، اعتصابات کارگری.

13

اتومبیل‌سازی فیات

13

راهپیمائی و اعتصاب علیه اخراج کارگران.

13

اشغال 7 ساعته ایستگاه راه آهن رم – جنوا – پیزا.

14

اعتصاب عمومی در فلسطین اشغالی.

14

اسپانیا باسک

14

فرانسه: افزایش خودکشی بر اثر بیکاری.

14

السالوادور

14

همکاری رژیم صهیونیستی با رژیم فاشیست السالوادور.

14

رژیم جمهوری اسلامی بدهی فئودالها را از دهقانان میگیرد!

15

فئودالها با حمایت رژیم علیه دهقانان توطئه می‌کنند.

15

شهردار شاهین‌شهر در برابر اعتصاب رفتگران عقب‌نشینی کرد

15

رفقا و هواداران!

15

زدوبند جمهوری اسلامی با سرمایه‌داران

19

پیشگام دانش‌آموز نشریه سیاسی – صنفی دانش‌آموزان پیشگام منتشر شد

19

یکصد و دهمین سالگرد کمون پاریس اولین حکومت کارگری جهان

20

خبرهائی از: جمبش مقاومت خلق کرد

20

درگیری‌های اخیر لاهیجان، در این درگیریها دو نفر شهید و عده‌ای مجروح شدند.

20