فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 99، 7 اسفند 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بحران امپریالیسم و برگزاری بیست و ششمین کنگره حزب کمونیست شوروی

1

آنارشیسم در سیاست و تاکتیکهای "پیکار" و لزوم مرزبندی با آن

1

اعتصاب رانندگان اتوبوسهای شرکت واحد

1

مادر فدائی شهید بیژن جزنی همچنان در زندان جمهوری اسلامی است

2

جنبش کارگری

 

پیروزی، ثمره مبارزات کارگران بافکار

3

کارگران کارخانه "سیانا" شورای واقعی خویش را تشکیل دادند

3

مسلسل‌سازی

3

تولیدارو

3

تعطیل کارخانه، اقدامی ضدکارگری از طرف سرمایه‌داران کارخانه ایران کاربیت

3

کارخانه اکسیژن‌سازی

3

بار دیگر: سودجوئی سرمایه‌داران جان کارگری را گرفت

3

از: اعلامیه‌ها، تراکتها و نشریات کارگران پیشرو

4

هیئت رسیدگی به مسئلۀ شکنجه تطهیرکنندگان شکنجه

5

هیئت حاکمه و مسئله ارضی (قسمت سوم بقیه از شماره‌های 94 و 98)

7

ترور جنایتکارانه کارگر فدائی جهانگیر قلعۀ میاندوآب (جهان) در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی

9

پیام خانواده شهید جهانگیر قلعۀ میاندوآب (جهان)

10

زندگی رفیق جهانگیر سرشار از مبارزه در راه رهائی کارگران و زحمتکشان بود.

10

زندگینامۀ رفیق جهانگیر قلعۀ میاندوآب

11

برور وحشیانۀ رفیق امین نورائی خشم و نفرت زحمتکشان را برانگیخت

12

پاکسازی در کردستان

13

سخنی با رفیق (آ-ب) از بندر انزلی

13

کارگران بیکار و اداره کاریابی

14

پاسخ شورای سراسری کارکنان جنگ‌زده صنعت نفت به "افتراهای روزنامه جمهوری اسلامی و کیهان"

14

بنیاد مستضعفان یا بنگاه ستمگران (2)

15

نامه عده‌ای از کارگران شرکت تکنوصنایع وابسته به گروه سرمایه گذاری البرز به روزنامه کار

18

جنرال موتورز

18

در کرند غرب پاسداران آوارگان جنگ را جاسوس و ضدانقلاب می‌نامند!

20

اخباری کوتاه از کردستان

20

ارسال 14 میلیارد تومان در سال برای دانشجویان خارج از کشور

20